Edwin Kroon RB

 • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Privacyverklaring  

Belastingadvieskantoor Kroon, gevestigd aan de Van Verschuer Brantslaan 34, 2121 EZ te Bennebroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy-verklaring.

Contactgegevens

Dhr. E.P. Kroon AA/RB
Van Verschuer Brantslaan 34
2121 EZ Bennebroek
Tel. 023 - 557 60 37
Mob. 06 - 52320806
www.acckroon.nl

E.P. Kroon is degene die verantwoordelijk is voor de bescherming van uw persoonsgegevens bij Belastingadvieskantoor Kroon. Hij is te bereiken via het e-mailadres info@acckroon.nl of één van de hierboven genoemde telefoonnummers.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Belastingadvieskantoor Kroon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Belastingadvieskantoor Kroon verwerkt als bijzonder persoonsgegeven uw Burgerservicenummer (BSN).

Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt

Belastingadvieskantoor Kroon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om aan u diensten te kunnen leveren (zoals vermeld op de website www.acckroon.nl);
 • Om met u in contact te treden;
 • Verzenden van nieuwsbrieven

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens en met welk doel

Belastingadvieskantoor Kroon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden gebruikt. Wij houden ons daarbij aan de wettelijk geldende bewaartermijnen. De persoongegevens worden gebruikt om aan u diensten te kunnen leveren en verantwoording hierover af te leggen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Belastingadvieskantoor Kroon deelt uw persoonsgegevens met verschillende partijen als dit noodzakelijk is voor het verlenen van diensten en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met derden die - in onze opdracht - uw gegevens verwerken zodat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt bereikt. Belastingadvieskantoor Kroon blijft (eind-)verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Belastingadvieskantoor Kroon gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Belastingadvieskantoor Kroon. Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek bij ons kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een daarvoor geschikte vorm naar u of een andere - door u genoemde - organisatie toe te sturen.

Passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen

Belastingadvieskantoor Kroon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar-making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via info@acckroon.nl of een van de hierboven genoemde telefoonnummers.

Diensten

 • Geven van fiscale adviezen
 • Verzorgen van belastingaangiften
 • Financiële planning en prognoses
 • Nalatenschapsplanning
 • Samenstellen van jaarrekeningen
 • Verzorgen van financiele administraties

Wat kunnen wij voor u doen?

Email ons of bel 023 557 60 37

Laatste Nieuws

Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017


Terug naar boven