Edwin Kroon RB

  • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2007

Eindejaarstips 2007
Tips voor alle belastingplichtigen. Lees verder

Pensioenpremies voor ib-ondernemers blijven maximaal 3 jaar aftrekbaar
Onlangs is besloten de fiscale regelgeving voor zelfstandigen die na beëindiging van hun dienstbetrekking hun pensioenopbouw voortzetten, niet aan te passen. Lees verder

Teruggaaf teveel betaalde premies werknemersverzekeringen
Had u in 2006 gelijktijdig meerdere werkgevers of uitkeringen en waren uw inkomsten hoger dan € 43.848? Dan kan het zijn dat u recht heeft op teruggaaf van teveel betaalde premies werknemersverzekeringen. Lees verder

Curateleregister online!
Wilt u weten of een werknemer of opdrachtgever onder curatele is gesteld? Via internet kunt u dit eenvoudig opzoeken. Lees verder

Bespaar successieheffing, schenk door schuldigerkenning
Wilt u toekomstige successieheffing besparen door te schenken aan uw kinderen, maar niet de zeggenschap over uw vermogen verliezen? Lees verder

Aftrekbaarheid van (contante) giften
De aftrekbaarheid van giften in contanten kwam onlangs in opspraak. Wij zetten de regels nog eens op een rij voor u. Lees verder

Verruiming reiskostenvergoeding bij grote verkeershinder
Staat u vaak in de file tussen uw woonplaats en werklocatie vanwege wegwerkzaamheden? Lees verder

Emigratieheffing DGA vernietigt door Hof
Een DGA heeft met succes geprocedeerd tegen de (inmiddels gewijzigde) Nederlandse emigratieheffing. Lees verder

Minder administratieve lasten dankzij een SGI
Wanneer verschillende inhoudingsplichtigen samenwerken en werknemers switchen van de ene naar de andere inhoudingsplichtige, moet dit normaal gesproken worden behandeld als een nieuw dienstverband. Lees verder

Onderbouw onbelaste vaste kostenvergoeding
Een onbelaste vaste kostenvergoeding is voor u als werkgever aantrekkelijk en overzichtelijk. Lees verder

Houd verkapte dienstbetrekkingen in de gaten
Maakt u als ondernemer gebruik van de diensten van zelfstandige ondernemers? Houd dan in de gaten of feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Lees verder

Aftrek BTW op brandstof
De Belastingdienst heeft onlangs aangegeven steeds meer geïnteresseerd te zijn in het tankgedrag van ondernemers. Lees verder

Kies bij aanschaf auto voor schoon en zuinig
Als u binnenkort van plan bent om een andere auto (van de zaak) aan te schaffen, kies dan voor schoon en zuinig. Lees verder

Bijtelling auto corrigeren?
Sinds 2006 wordt de belasting over het privé-gebruik van de auto maandelijks via de loonadministratie verwerkt. Lees verder

Blackberry voortaan onbelast verstrekken
Voortaan is het mogelijk de Blackberry of een andere zogeheten smartphone onbelast te verstrekken aan uw personeel. Lees verder

Loonbelastingcontrole, voorkom het anoniementarief
De belastingdienst is van plan het aantal loonbelastingcontroles in 2007 op te voeren van 7.000 naar 38.000. Lees verder

Afname eigenwoningreserve versoepeld
De eigenwoningreserve die ontstaat wanneer u uw woning met winst verkoopt, kunt u verminderen door de verbouwingskosten af te trekken. Lees verder

Onderzoek naar innovatie is aantrekkelijk!
Zijn uw innovatieplannen van tafel geveegd, omdat de kosten van innovatie de opbrengsten zouden overstijgen? Lees verder

Toch aftrek van inkomstenbelastingschuld
Inkomstenbelastingschulden zijn normaal gesproken niet aftrekbaar van uw box-3-inkomen. Lees verder

Nieuwe regels personenvennootschappen: let op aansprakelijkheid!
Met de verwachte invoering van de vereenvoudigde wetgeving voor BV’s per 1 januari 2008 wordt ook de wetsaanpassing voor personenvennootschappen verwacht. Lees verder1-20 uit 70 Volgende pagina >>


Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven