Edwin Kroon RB

  • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2009

DGA’s zonder personeel doen per jaar eenmalig loonaangifte
Besloten vennootschappen met alleen één of meer directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) mogen in januari 2010 aangifte loonbelasting doen voor alle aangiftetijdvakken van 2010. Lees verder

Draag uw pand over naar uw BV in 2010
In 2010 wordt eenmalig de mogelijkheid geboden om het overdragen van een pand aan een BV waarin de belastingplichtige of een naast familielid een aanmerkelijk belang geruisloos te laten plaatsvinden. Lees verder

Voldoet u aan de nieuwe ANBI-voorwaarden?
De regeling voor instellingen die zijn aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna “ANBI’s “) wordt gewijzigd. Tenminste, als het wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet 1965 eind december wordt aangenomen. Per 1 januari 2010 gelden dan twee nieuwe voorwaarden. Lees verder

Bedrijfsopvolging fiscaal voordeliger in 2010
Op 3 november 2009 is een wijziging aangenomen in de nieuwe Successiewet. Bij een bedrijfsopvolging worden bedrijven met een waarde tot € 1 miljoen volledig vrijgesteld van successieheffing. Lees verder

Maak na de verhuurperiode van uw leegstaande woning weer aanspraak op hypotheekrenteaftrek!
Om de financieringslasten van mensen met twee eigen woningen niet al te veel te laten stijgen, is een tijdelijke maatregel in het leven geroepen die het mogelijk maakt na de verhuurperiode van de te koop staande voormalige eigen woning weer aanspraak te maken op hypotheekrenteaftrek. Lees verder

Afschaffen urencriterium
Per 1 januari 2010 komt de eis dat u als ondernemer minimaal 1225 uur moet ondernemen om in aanmerking te komen voor de mkb-vrijstelling, te vervallen. Lees verder

Verlaagd BTW-tarief voor schoonmaakwerk aan huis
Per 1 januari 2010 gaan schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen onder het verlaagde BTW-tarief van 6 procent vallen. Lees verder

Octrooiverliezen volledig verrekenbaar
Innovatieve ondernemers kunnen voortaan octrooiverliezen volledig in plaats van gedeeltelijk verrekenen met de belastbare winst. Lees verder

Belastingvoordeel bij elektrische auto's van de zaak
Het Kabinet wil de productie en gebruik van elektrische auto's stimuleren. Het Kabinet heeft dan ook voornemens bestuurders van een elektrische auto van de zaak tegemoet te komen in de bijtelling. Lees verder

Toch geen bijtelling voor bestelauto met bijrijderstoel
De Belastingdienst mag een bestelauto waarin een bijrijderstoel is aangebracht, niet meer automatisch in de bijtelling betrekken. Lees verder

Extra geld voor duurzame innovaties in industrieel MKB
De ministers Van der Hoeven van Economische Zaken en Cramer van VROM hebben 10 miljoen extra geld vrijgemaakt om midden- en kleinbedrijven te ondersteunen bij duurzame innovaties. Lees verder

Nieuwe betalingstermijn aanslagen en aanmaningen
Per 1 juli 2009 is de betalingstermijn voor de invordering van openstaande belastingbedragen gewijzigd. Lees verder

Verlaging MKB-tarief in 2009 en 2010!
Het MKB-tarief in de vennootschapsbelasting wordt voor de jaren 2009 en 2010 verlaagd tot 20% voor winsten tot € 200.000. Lees verder

Verlaagd BTW-tarief voor isolatie huis
Het verlaagde BTW-tarief van 6% geldt al voor het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar. Dit tarief is per 1 juli 2009 ook van toepassing op het isoleren van woningen. Lees verder

Uitstel van betaling belasting
Komt u door de economische crisis in betalingsproblemen dan kunt u uitstel van betaling voor uw belastingschulden krijgen. Lees verder

Bijtelling elektrische auto naar 10%
Vanaf 1 januari 2010 geldt er voor hybride auto's een bijtelling van 10% voor het privégebruik auto van de zaak! Een hybride auto wordt fiscaal dus nog voordeliger! Lees verder

Slooppremie oude auto's
Heeft u een oudere personen- of bestelauto dan kunt u een aantrekkelijke slooppremie krijgen als u deze auto omruilt voor een jongere personen- of bestelauto. Lees verder

Verzoek geen voorschot teruggaaf bijdrage Zvw indienen voor 1 juni 2009
Vanaf 2009 is de regeling voor het voorschot op de teruggaaf van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet veranderd. Lees verder

Verruiming faciliteiten speur- en ontwikkelingswerk
Heeft u werknemers in dienst die direct betrokken zijn bij speur- en ontwikkelingswerk? Dan kunt u in aanmerking komen voor afdrachtvermindering (S&O).  Lees verder

Vergoeding oppasoma’s vanaf 2010 afgeschaft
Heeft u kinderen die naar de kinderopvang gaan? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen! Van belang is dat uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaat. Lees verder1-20 uit 32 Volgende pagina >>


Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven