Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2009

Vergoeding oppasoma’s vanaf 2010 afgeschaft

Heeft u kinderen die naar de kinderopvang gaan? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen! Van belang is dat uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaat.

Geregistreerde instelling
Als ouder mag u zelf bepalen naar welke kinderopvanginstelling uw kind gaat. Voor de kinderopvangtoeslag is het wel van belang dat uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaat. Hierbij kan het gaan om:

  • Kinderdagverblijven of crèches (let op: een peuterspeelzaal valt hier niet onder).
  • Buitenschoolse opvang. Dit is opvang buiten schooltijden en in vakanties (let op: overblijven tussen de middag valt hier niet onder).
  • Opvang door een gastouder via een geregistreerd gastouderbureau. Hier kan het gaan om dagopvang en buitenschoolse opvang.

Oppasoma
Een oma, opa, kennis, oppasmoeder of familielid kan gastouder zijn als hij of zij via een gastouderbureau werkt. In 2010 komt de vergoeding voor deze informele opvang te vervallen. In de nieuwe regeling wordt het gastouderschap formeler en professioneler. Alleen opgeleide gastouders komen voor een vergoeding van maximaal € 5 per uur in aanmerking. Deze gastouders mogen de opvang wel bij het kind thuis verzorgen.

Let op!
Vanaf 2010 komt u alleen nog voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking als de opvang wordt verzorgd door een opgeleide gastouder. U krijgt dus geen kinderopvangtoeslag meer als u uw ouders, kennissen of familie (zonder opleiding) op uw kind laat passen.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven