Edwin Kroon RB

  • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

Forfaitaire berekening voor privégebruik auto!
Per 1 juli 2011 is het mogelijk om voor het privégebruik van de auto van de zaak, een forfait toe te passen voor de verschuldigde btw. Dit is definitief vastgesteld op 20 december 2011. Lees verder

U krijgt belastingaftrek voor onderzoek en ontwikkeling
Het kabinet heeft de regeling Research & Development Aftrek (RDA) in het Belastingplan 2012 uitgewerkt. Wat houdt de RDA regeling in? Lees verder

Kastje in bestelauto’s voor privékilometers!
Vanaf 1 januari 2013 wil het ministerie van Financiën met speciale inbouwkastjes gaan bijhouden hoeveel privéritten er worden gereden met bestelauto's. Lees verder

Uren minstwerkende partner beslissend voor kinderopvangtoeslag
Bij het vaststellen van het recht op kinderopvangtoeslag wordt op dit moment niet gekeken naar het aantal uren dat u en eventueel uw partner werken, maar naar het inkomen. Het kabinet gaat dat per 1 januari 2012 veranderen. Lees verder

U moet straks voldoen aan omzetcriterium
Het urencriterium wordt vervangen door een omzetcriterium van € 10.000. Wat houdt het omzetcriterium in? Lees verder

Geen rittenregistratie meer bij zakelijk gebruik bestelauto
In het Belastingplan 2012 is opgenomen dat de rittenadministratie achterwege kan blijven voor bestelauto’s van de zaak, indien u in het bezit bent van een verklaring “geen privégebruik bestelauto”. Lees verder

Urencriterium voor de zelfstandigenaftrek wordt afgeschaft
De Tweede Kamer heeft op 17 november 2011 een motie van Kamerlid Braakhuis van GroenLinks om het urencriterium te schrappen aangenomen. Lees verder

NHG-verhoging verlengd tot 1 juli 2012!
Naar aanleiding van de crisis op de woningmarkt heeft het kabinet besloten om de kostengrens van de NHG tot 1 juli 2012 te handhaven op €350.000. Lees verder

Lunchritten vallen onder woon-werkverkeer!
De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat alle ritten tussen werk en woning onder het woon-werkverkeer vallen. Lees verder

Sparen voor spaarloon, levensloop of vitaliteit?
Op Prinsjesdag zijn wijzigingen aangekondigd met betrekking tot een aantal spaarregelingen: de beëindiging van de levensloop- en spaarloonregeling en de introductie van vitaliteitssparen. Wat betekent dat voor u? En wat is slim om nog dit jaar te doen? Lees verder

U krijgt meer ruimte voor samenwerking

De ministerraad heeft op 31 oktober 2011 ingestemd met een voorstel van minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) om ondernemers met een klein marktaandeel meer ruimte te geven voor samenwerking.

Lees verder

U krijgt geen mededeling aangifte loonheffingen meer!
Vanaf 2012 stopt de Belastingdienst met het versturen van mededelingen aan belastingplichtigen met de vraag de aangifte loonheffingen op tijd te doen en te betalen. Lees verder

Voor u op een rijtje: regelingen die vervallen/wijzigen per 2012!
Hieronder een overzicht van een aantal regelingen dat vervalt/wijzigt per 1 januari 2012.
Lees verder

Extra aftrek voor ontwikkeling nieuwe producten en diensten!
Investeert u na 1 januari 2012 in de ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten? Dan heeft u recht op de Research & Development aftrek. Lees verder

Informatieverplichting fiscus voor u als werkgever!
Het kan voorkomen dat u als werkgever, na het verstrekken van informatie aan de fiscus, erachter komt dat de door u verstrekte gegevens niet (meer) juist of niet (meer) volledig zijn. Wat dient u in dit geval te doen? Lees verder

De overheid steunt u bij uw kredietaanvraag!
Minister Verhagen heeft besloten de overheidsgarantieregelingen voor het bedrijfsleven extra te ondersteunen. Lees verder

Schaf vóór 1 juli 2012 zuinige lease-auto aan!
De bijtelling gaat er in 2012 anders uit zien: de staatssecretaris van Financiën heeft bekend gemaakt dat de CO2-waarde van de bijtelling worden aangescherpt per 1 juli 2012. Lees verder

U krijgt meer ruimte voor samenwerking
De ministerraad heeft op 31 oktober 2011 ingestemd met een voorstel van minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) om ondernemers met een klein marktaandeel meer ruimte te geven voor samenwerking. Lees verder

Fiscus binnenkort niet meer te gebruiken als spaarbank!
De fiscus gaat met ingang van 2013 pas heffingsrente vergoeden vanaf 1 juli na afloop van het belastingjaar waar de rente betrekking op heeft. Lees verder

Maak gebruik van de kleine-ondernemersregeling
Bent u een kleine ondernemer dan heeft u recht op de kleine ondernemersregeling. Deze regeling houdt in dat u in sommige gevallen geen omzetbelasting hoeft te betalen. Lees verder1-20 uit 44 Volgende pagina >>


Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven