Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2011

U krijgt geen mededeling aangifte loonheffingen meer!

Wanneer betaalt u loonheffingen?
Indien u, als werkgever, loon aan uw werknemers verstrekt, moet u over dit loon loonbelasting en premie volksverzekeringen inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. De loonbelasting en de premie volksverzekering samen worden loonheffing genoemd, omdat ze als één bedrag worden ingehouden en afgedragen.

Mededeling loonheffingen als ‘geheugensteuntje’
Op dit moment is het zo dat u aan het eind van elk aangiftetijdvak van de Belastingdienst een mededeling en een acceptgiro ontvangt, met de vraag de aangifte loonheffingen op tijd te doen en te betalen. Deze mededeling werkt als een soort van ‘geheugensteuntje’.

Wat gaat er veranderen?
In november krijgt u voor het laatst de ‘Aangiftebrief loonheffingen’ voor 2012 van de Belastingdienst. In de ‘Aangiftebrief loonheffingen’ staan de aangiftetijdvakken vermeld met de bijbehorende uiterste aangiftedata, betaaldata en betalingskenmerken. Het is belangrijk dat u deze aangiftebrief goed bewaart omdat de Belastingdienst met ingang van 2012 de mededeling loonheffingen niet meer verstuurt. Bovendien moet u, indien u gebruik maakt van de acceptgiro, vanaf 2012 het bedrag aan loonheffingen zelf overmaken naar het rekeningnummer van de Belastingdienst. Daarbij heeft u het betalingskenmerk nodig dat vermeld staat in de ‘Aangifte loonheffingen’.

Let op!
Het is belangrijk dat u de ‘Aangiftebrief Loonheffing’ goed bewaart, zodat u alle gegevens op een rijtje heeft! Op de achterkant van de ‘Aangiftebrief loonheffingen’ vindt u de betalingskenmerken van de aangiftetijdvakken in 2012.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven