Edwin Kroon RB

  • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

WAO-gatverzekering
Heeft u premies betaald voor de WAO-gatverzekering van uw personeel? Dan heeft u recht op restitutie. Lees verder

Betalingen aan de Belastingdienst
Bij betalingen op postgiro 244 55 88 van de Belastingdienst bent u binnenkort verplicht het betalingskenmerk te vermelden. Lees verder

Voorfinanciering BPM afgeschaft
De voorfinanciering BPM wordt afgeschaft. Dit betekent dat u de aanschafbelasting op autos met een grijs kenteken niet meer vooraf hoeft te voldoen. Lees verder

Coulanceregeling aangifte loonheffing
Als u de nieuwe aangifte loonheffing te laat indient, leidt dat in het eerste kwartaal van 2006 niet tot een boete. Lees verder

Contante betalingen moeten eerder
Bent u gewend om uw belastingen contant te betalen? Let op: uw betalingen moeten een dag eerder bij het postkantoor gedaan worden. Lees verder

Lijfrentepremie
Wanneer u lijfrentepremie betaalt voor 1 april 2006, mag u deze nog in aanmerking nemen bij uw aangifte over 2005. Lees verder

Nieuwe extra aftrekpost voor de eigen woning
Het is mogelijk om in de aangifte inkomstenbelasting 2005 een extra aftrekpost eigen woning op te voeren voor mensen zonder of met een lage eigenwoningschuld. Lees verder

Vergoeding van premies ziektekostenverzekering
Vergoeding (aanvullende) premies vormt belast loon. Vanaf 1 januari 2006 betalen werknemers naast de basispremie vaak ook nog een aanvullende premie voor hun ziektekostenverzekering in het kader van de zorgverzekeringswet. Lees verder

Sponsoring moet zakelijk blijven!
Als ondernemer kunt u uw eigen hobby sponsoren. Dit betekent dat u de kosten in aftrek kunt brengen op de winst. Lees verder

Wijziging ontslagregels per 1 maart
Per 1 maart gaat het CWI bij ontslag om bedrijfseconomische redenen het lifo-(last-in, first-out) beginsel vervangen door het afspiegelingsbeginsel. Lees verder

Vrijgegeven notaristarieven
Zowel zakelijk als privé zult u af en toe een notaris nodig hebben. U heeft bijvoorbeeld een notaris nodig voor de oprichting van een BV of een statutenwijziging of voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden en de hypotheek- en leveringsakte. Lees verder

Deponeren jaarrekening 2004 voor 1 februari 2006
De Nederlandse wet verplicht onder andere alle besloten vennootschappen en naamlozen vennootschappen ieder boekjaar een financieel verslag te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Lees verder

DigiD: altijd handig
Steeds meer gemeenten en andere overheidsinstellingen bieden burgers en bedrijven de mogelijkheid van digitaal communiceren. Lees verder

Discriminatie gehandicapten strafbaar, wat betekent dit voor u?
Met ingang van 1 januari 2006 is de discriminatie van gehandicapten strafbaar. Lees verder

Verklaring pensioenregeling
Het formulier verklaring pensioenregeling moet u vóór 1 februari 2006 retourneren aan de belastingdienst, mits aan de voorwaarden is voldaan. Lees verder

Wijziging bankrekeningnummer belastingdienst
Het bankrekeningnummer van de belastingdienst bij de Rabobank rekeningnummer 30.00.60.300 is per 1 november 2005 gewijzigd in: Postbank girorekeningnummer 2445588. Lees verder

Geen dividendbelasting bij buitenlandse aandeelhouders?
De inhouding en afdracht van Nederlandse Dividendbelasting bij buitenlandse aandeelhouders is mogelijk in strijd met het EG-recht. Lees verder

Buitenlandse verliezen in aanmerking nemen in Nederland
Hebben uw buitenlandse dochtermaatschappijen verliezen geleden en kunt u deze elders niet meer verrekenen? Dankzij een recente uitspraak van het Hof van Justitie mag u deze verliezen onder voorwaarden in Nederland in aanmerking nemen! Lees verder

Eigenrisicodrager worden voor de WIA?
De WIA, vervanger van de WAO, bestaat uit de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Lees verder

Nieuwe uitzondering bestelauto in loonbelasting
Wanneer u, als werkgever, aan uw werknemer(s) een bestelauto(1) ter beschikking stelt die voor privé-doeleinden wordt gebruikt, kan dit voordeel (ofwel de bijtelling) vanaf 2006 in de loonbelasting worden betrokken. Lees verder1-20 uit 116 Volgende pagina >>


Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven