Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Buitenlandse verliezen in aanmerking nemen in Nederland

Hebben uw buitenlandse dochtermaatschappijen verliezen geleden en kunt u deze elders niet meer verrekenen? Dankzij een recente uitspraak van het Hof van Justitie mag u deze verliezen onder voorwaarden in Nederland in aanmerking nemen!

Dinsdag 13 december jl. heeft het Hof van Justitie EG een belangrijk arrest gewezen. Het betrof de zaak Marks&Spencer. In deze zaak wilde een in Engeland gevestigde onderneming de verliezen van (klein)dochtermaatschappijen gevestigd in andere EG-landen, in Engeland verrekenen met haar winsten. Het Hof van Justitie staat dit onder voorwaarden toe, met name omdat verliezen van in Engeland gevestigde dochtermaatschappijen wel voor verrekening in aanmerking komen. Belangrijke voorwaarde is dat de verliezen anders onverrekend blijven.

Gevolgen voor Nederland
Deze zaak heeft ook gevolgen voor de Nederlandse praktijk. Uitspraken van het Hof van Justitie gelden immers voor alle EG-lidstaten.

TIP
Hebben uw buitenlandse dochtermaatschappijen verliezen geleden en kunt u deze niet in het buitenland verrekenen? Neem dan contact op met uw belastingadviseur. Onder voorwaarden kunt u deze namelijk in aanmerking nemen in uw Nederlandse belastinggrondslag.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven