Edwin Kroon RB

  • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2008

Thuiswerken fiscaal aantrekkelijker
Per 1 januari 2009 wordt thuiswerken fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Zo wordt de regeling van de vaste reiskostenvergoeding verruimd en wordt de maximale verhuiskostenvergoeding verhoogd. Lees verder

Fiscus gaat bankrekening wanbetaler leegplukken
De Belastingdienst gaat volgend jaar een proef instellen waarbij de belastingschuld van een wanbetaler van zijn bankrekening gehaald kan worden. Lees verder

Internetaankopen van buiten EU een stuk aantrekkelijker
Vanaf 1 december 2008 zijn internetaankopen van buiten de EU een stuk aantrekkelijker. Over goederen tot een waarde van €150 hoeft u geen invoerrechten meer te betalen.   Lees verder

Verlening ouderschapsverlof
De verlenging van het ouderschapsverlof geldt voor iedereen die vanaf 1 januari 2009 gebruik maakt van ouderschapsverlof, ongeacht of de melding bij de werkgever vóór of na 1 januari 2009 is gedaan. Lees verder

Tijdelijke regeling werktijdverkorting vanwege kredietcrisis
Lijdt u een acuut omzetverlies vanwege de kredietcrisis, dan kunt u een verzoek indienen voor tijdelijke werktijdverkorting voor uw werknemers.   Lees verder

Nieuwe kantonrechterformule vanaf 1 januari 2009
De kantonrechterformule is een rekenmodel dat door kantonrechters wordt gebruikt voor de berekening van een ontslagvergoeding. Deze formule wordt per 1 januari 2009 aangepast. Lees verder

Drempel kwartaalaangifte btw verhoogd
De drempel om kwartaalaangifte BTW te doen is verhoogd van € 7.000 naar € 15.000. Een groot aantal ondernemers hoeft hierdoor maar 4 keer per jaar aangifte BTW te doen, in plaats van 12 keer per jaar. De administratieve lasten van veel ondernemers worden hierdoor verlaagd. Lees verder

Fijnstoftaks per 1 januari 2009 verleden tijd
De fijnstoftaks zal per 1 januari 2009 komen te vervallen; er komt per deze datum een nieuwe bonusregeling. Lees verder

Ouderschapsverlof (korting)
Om ouders de kans te geven langer zelf voor hun kind te zorgen, hebben ze met ingang van 1 januari 2009 recht op 26 weken ouderschapsverlof. Lees verder

Vangnetregeling voor ZZP'ers
De helft van alle zelfstandige ondernemers heeft zich niet verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Voor deze onverzekerde ondernemers bestaat de mogelijkheid om zich de komende drie maanden alsnog te verzekeren. Lees verder

Eindejaars tips 2008
Verwacht u in 2009 van de Belastingdienst een inkomstenbelastingteruggaaf over 2008, dan krijgt u hierover heffingsrente vergoed. Het tijdvak waarover de heffingsrente wordt berekend, loopt vanaf 1 juli 2008. Lees verder

Voorlopige teruggaaf 2009 aanvragen of wijzigen
Vanaf 31 oktober 2008 kunt u een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 2009 aanvragen. Dit kunt u doen met het programma voorlopige aanslag 2009. Lees verder

Heffingsrente en invorderingsrente verhoogd voor vierde kwartaal 2008
De heffings- en invorderingsrente zijn verhoogd van 5,15% naar 5,45% voor het vierde kwartaal van 2008. Lees verder

Bijtelling voor privégebruik (zuinige) auto van de zaak verlaagd!
In het Belastingplan 2009 is een nieuwe tussencategorie van 20% voorgesteld voor de bijtelling privégebruik auto van de zaak! Lees verder

Jongerenteruggaaf
Jongeren die een vakantie- of (bij)baan hebben gehad, hebben in veel gevallen recht op een belastingteruggaaf. Lees verder

Tarieven successie- en schenkingsrecht worden verlaagd!
De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs aangekondigd de Successiewet te willen moderniseren. Een belangrijk onderdeel daarvan is de verlaging van de tarieven van de schenk- en erfbelasting. Lees verder

Recht op teruggaaf bijdrage zorgverzekeringswet?
Sinds 1 januari 2006 bent u in Nederland verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Daarvoor betaalt u een premie bij uw zorgverzekeraar én een bijdrage aan de overheid die afhankelijk van uw inkomsten is, de zogenoemde bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Lees verder

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk verruimd!
In het Belastingplan 2009 is voorgesteld de aftrek speur- en ontwikkelingswerk te verruimen. Lees verder

Doorwerkbonus voor ouderen
In het Belastingplan 2009 is voorgesteld om ouderen die blijven doorwerken een (fiscale) doorwerkbonus te geven. Lees verder

VPB-tarieven voor 2008 verlaagd!
De VPB-tarieven zijn voor het jaar 2008 verlaagd in verband met het uitblijven van het voorgestelde renteboxregime. Lees verder1-20 uit 53 Volgende pagina >>


Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven