Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2008

Fiscus gaat bankrekening wanbetaler leegplukken

De Belastingdienst gaat volgend jaar een proef instellen waarbij de belastingschuld van een wanbetaler van zijn bankrekening gehaald kan worden.

Vanaf 2009 kan de Belastingdienst beslag leggen op bankrekeningen van burgers met een belastingschuld. Voordat de Belastingdienst mag overgaan tot het ´leegplukken` van bankrekeningen, moet de burger een aanmaning en dwangbevel hebben ontvangen en genegeerd. In dat geval mag de fiscus een kwartaal lang maximaal 1.000 euro per maand van de bank- of girorekening halen.

Banken
Via een aanpassing in de Invorderingswet worden banken verplicht mee te werken aan een vordering van de Belastingdienst en de belastingaanslag uit het banktegoed van de belastingplichtige te betalen.

De Belastingdienst wil hierdoor het innen van schulden sneller, eenvoudiger en goedkoper maken. Nu is het nog zo dat de fiscus schulden slechts mag innen door beslaglegging op goederen van de schuldenaar.

Let op!
Vanaf 2009 gaat de Belastingdienst geld van uw rekening halen als u niet reageert op hun aanmaningen en dwangbevelen. Zorg dus dat u op tijd betaalt

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven