Edwin Kroon RB

  • Register Belastingadviseur

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2013

Qredits biedt nieuw mkb-krediet aan
Speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de bank terecht kunnen, biedt Qredits vanaf begin november het nieuwe mkb-krediet aan. Heeft u start- of groei-plannen dan kunt u bij deze kredietinstelling terecht voor een zakelijke lening van maximaal € 150.000. Lees verder

Verhoogde schenkingsvrijstelling geldt ook voor oude restschulden die ontstaan zijn vóór 29 oktober 2012
Op dinsdag 19 november 2013 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Belastingplannen voor 2014. Daarbij is een zogeheten amendement aangenomen waardoor de tijdelijk extra hoge schenkingsvrijstelling van € 100.000 ook gaat gelden voor schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012. Een kleine waarschuwing is wel op zijn plaats, want de Eerste Kamer moet de Belastingplannen voor 2014 nog aannemen. Lees verder

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel
De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet (schenk- en erfbelasting) niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Het onderscheid dat de wetgever maakt tussen privé- en ondernemingsvermogen is volgens het hoogste rechtscollege niet discriminerend. Lees verder

Houd u aan de regels bij toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs
Per 1 januari 2014 komt er een einde aan de afdrachtvermindering onderwijs. Deze wordt dan vervangen door de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren. De afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs betekent echter niet dat de Belastingdienst niet meer zal controleren of u als werkgever de afdrachtvermindering in het verleden juist heeft toegepast. Werkgevers die niet aan alle voorwaarden voldoen, kunnen rekenen op een naheffingsaanslag loonheffingen en een eventuele boete. Lees verder

Laat uw pensioenovereenkomst aanpassen
Volgend jaar gaat de pensioenrichtleeftijd voor het aanvullend pensioen omhoog naar 67 jaar en   gaat de jaarlijkse pensioenopbouw omlaag. Deze wijzigingen hebben niet alleen gevolgen voor de pensioenregeling van werknemers, maar ook voor de pensioenovereenkomst die u heeft afgesloten met uw bv. Deze moet nog dit jaar worden aangepast! Lees verder

Laat uw bedrijfsverlies niet verdampen
Heeft u als ondernemer in het verleden een verlies geleden, dan mag u dit verlies verrekenen met winsten behaald in voorgaande of in toekomstige jaren. De regels zijn streng. Een verlies dat niet tijdig is verrekend, 'verdampt'. Voorkom deze verliesverdamping door nog dit jaar mogelijk extra winst te creëren. Lees verder

Voorkom verrassingen met de wijzigingen in de stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014
Per 1 januari 2014 wordt de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten afgeschaft. In een eerdere e-tip maakten wij hier al melding van. In de praktijk is wat verwarring ontstaan rondom het overgangs-recht. Daarom zetten wij de regels nog een keer voor u op een rij, zodat u weet wanneer u nog gebruik kunt maken van de stamrechtvrijstelling en wanneer niet meer. Lees verder

Extra voordeel bij het in dienst nemen van een jongere werkloze
Neemt u vanaf volgend jaar een jongere in dienst, dan levert u dat maximaal twee jaar een extra voordeel op. Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, introduceert het kabinet namelijk de tijdelijke premiekorting voor jongere werknemers. Lees verder

Sla nog dit jaar uw slag met een zuinige auto
Het is momenteel een drukke tijd voor leasemaatschappijen en autobedrijven. Volgend jaar worden de CO2-normen aangescherpt wat ongunstig uitvalt voor de bijtelling van veel populaire automodellen. Heeft u plannen voor aanschaf van een nieuwe zakelijke auto, wees er dan snel bij gelet op de levertijden van nieuwe auto’s: u kunt immers alleen profiteren van de huidige fiscale regels wanneer de auto op kenteken wordt gezet vóór 1 januari 2014. Lees verder

Toeslagen en belastingteruggaven mogen straks maar op één rekeningnummer worden gestort
Vanaf 1 december dit jaar stapt de Belastingdienst over op uitbetaling op één rekeningnummer voor belastingteruggaven en toeslagen. Het rekeningnummer moet op uw naam staan. Met deze maatregel hoopt de Belastingdienst het aantal fouten met onjuiste rekeningnummers te verminderen en fraude te bestrijden. Lees verder

Eigen woning energiezuiniger maken met behulp van een goedkope lening
Onlangs heeft minister Blok de medefinanciers bekendgemaakt van het Nationaal Energiebespaar-fonds. Bij dit fonds kunt u als woningeigenaar binnenkort een goedkope lening afsluiten om uw huis energiezuiniger te maken, zodat uw energierekening omlaag kan. De Rabobank en de ASN Bank gaan samen met het Rijk het Nationaal Energiebespaarfonds vullen. Vanaf december 2013 kunnen naar verwachting de eerste goedkope leningen door woningeigenaren worden aangevraagd. Lees verder

Let op de fiscale spelregels bij verstrekking van een Kerstpakket
Elk jaar kunt u als werkgever uw werknemers blij maken met een kerstpakket. Dat kan fiscaal vriendelijk, maar helaas niet belastingvrij. U moet rekening houden met de fiscale spelregels waardoor u toch iets meer kwijt bent dan alleen de prijs van het pakket. Lees verder

Ondernemers krijgen ruimere overheidskredieten
Het ministerie van Economische Zaken heeft op Prinsjesdag bekendgemaakt dat de financierings-mogelijkheden voor het bedrijfsleven via overheidskredieten worden uitgebreid. Een aantal bekende kredieten zoals de BMKB en de Garantie Ondernemingsfinanciering worden verruimd. Ook zijn er meer kredietmogelijkheden met het nieuwe mkb-krediet van Qredits. Daarnaast komen ook innovatieve ondernemers aan hun trekken via een verhoging van het innovatiekrediet. Lees verder

Nieuwe begrotingsafspraken verzachten de fiscale pijn
De scherpe kantjes van het Belastingplan 2014 zijn er af door het onlangs gesloten begrotings-akkoord maar de omvang van de bezuinigingen blijft overeind. Dit betekent dat de besparingen   ergens anders vandaan komen. Lees verder

De aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt!
Ook de Belastingdienst houdt rekening met kosten en milieu. Vanaf 1 januari 2014 ontvangen ondernemers daarom geen aangiftebrief omzetbelasting meer. Ook de acceptgiro bij de aangiftebrief verdwijnt. Dit gebeurt al in december 2013. Lees verder

Belastingvrijstelling vanaf 2014 geldt alleen nog voor zeer zuinige auto’s
Vanaf 1 januari 2014 zijn er nieuwe regels voor de vrijstelling van de wegenbelasting, officieel de motorrijtuigenbelasting geheten. De vrijstelling geldt per die datum alleen nog maar voor personen-auto's waarvan de CO2-uitstoot niet hoger is dan 50 gram per kilometer. Het maakt daarbij niet uit  wat voor motor uw personenauto heeft. Lees verder

Zonder lening van een bank de financiering van je eigen woning geregeld? Meld het aan de Belastingdienst!
Sluit u een hypothecaire lening voor de eigen woning af bij uw eigen bv of leent u hiervoor geld bij een familielid en wilt u de hypotheekrente opvoeren als aftrekbare kosten, dan bent u verplicht om de Belastingdienst te informeren over deze hypothecaire lening. De Belastingdienst heeft sinds deze week een online formulier ter beschikking gesteld om deze melding te doen. Lees verder

Financiële steun bij werving van oudere werklozen
De overheid heeft enkele subsidies bekendgemaakt waarmee het voor werkgevers en uitzendbureaus en intermediairs aantrekkelijk wordt om oudere werklozen in dienst te nemen c.q. te plaatsen. Werk-ge-vers kunnen rekenen op een scholingsvoucher, uitzendbureaus op een zogeheten plaatsings-bonus. Lees verder

Hardere aanpak als motorrijtuigenbelasting niet wordt betaald
Wie in Nederland woonachtig is en hier in een auto met een buitenlands kenteken rijdt zonder motor-rijtuigenbelasting te betalen, kan binnenkort rekenen op 'meer controles op de weg' door de Belasting-dienst. Verder worden de naheffingsmogelijkheden verruimd en kunnen belastingontduikers- of ze nu bewust dan wel onbewust geen wegenbelasting betalen - rekenen op een forse verzuimboete. Lees verder

Vermelding btw-nummer op uw website kan maar is niet verplicht
De vermelding van het btw-nummer op uw website is een van de vele mogelijkheden om aan uw informatieverplichting jegens uw klanten of uw afnemers te voldoen maar is niet verplicht in tegenstelling tot eerder verspreide berichten hierover. Lees verder1-20 uit 95 Volgende pagina >>


Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven