Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2013

Hardere aanpak als motorrijtuigenbelasting niet wordt betaald

Met onder meer intensievere verkeerscontroles, wijkacties en toepassing van automatische nummerplaatherkenning tracht de Belastingdienst deze belastingontduikers op te sporen. Een wijziging van de wet maakt het mogelijk dat de Belastingdienst effectiever kan handhaven en vanaf 2014 verzuimboetes kan opleggen tot maximaal € 4.920. Het blijft uiteraard niet bij de boetes, want iemand die betrapt wordt, moet uiteraard ook alle niet betaalde motorrijtuigenbelasting alsnog betalen.

Woonplaatsvermoeden
In de Wet op de motorrijtuigenbelasting wordt met ingang van 1 januari 2014 een woonplaatsvermoeden opgenomen. Dat wil zeggen dat iemand voor de motorrijtuigenbelasting wordt gezien als een ingezetene van Nederland als hij is ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) of zich had moeten inschrijven in de GBA. Overigens heeft iemand wel de mogelijkheid aan te tonen dat zijn hoofdverblijf niet in Nederland is.

Vanaf het moment dat iemand zich inschrijft of had moeten inschrijven, vangt de belastingplicht aan en is hij motorrijtuigenbelasting verschuldigd.

Let op!
Omdat de belastingplicht aanvangt op het inschrijvingsmoment heeft de Belastingdienst ook ruimere naheffingsmogelijkheden. Nu kan de Belastingdienst de verschuldigde motorrijtuigenbelasting twaalf maanden naheffen. Vanaf 2014 is naheffing mogelijk vanaf de datum dat de belastingplicht aanvangt.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven