Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2013

Eigen woning energiezuiniger maken met behulp van een goedkope lening

Nationaal Energiebespaarfonds
Voordat het Nationaal Energiebespaarfonds kan starten moeten zowel de Europese Commissie als de Autoriteit Financiële Markten nog hun goedkeuring geven voor dit initiatief. Pas dan kan dit fonds leningen gaan verstrekken.

Leningsvoorwaarden
Aan een dergelijke lening zijn wel wat voorwaarden verbonden. U kunt als woningeigenaar straks een lening aanvragen voor bedragen tussen de € 2.500 en € 25.000. De looptijd van de lening is 7 of 10 jaar. De rente die u gaat betalen is aftrekbaar en ligt waarschijnlijk tussen 3 en 3,5 procent. Het percentage is afhankelijk van de hoogte en looptijd van de lening.

Ook de bestemming van de lening is begrensd. U moet het geld gebruiken voor energiebesparende maatregelen zoals dakisolatie, vloerisolatie, gevelisolatie, zonneboilers, hoogrendement-beglazing en energiezuinige kozijnen. Ook de kosten voor een maatwerkadvies voor energiebesparing kunnen in de lening worden meegenomen.

Tip:
Speciaal voor verhuurders wordt een aparte regeling getroffen om ook hen te stimuleren energiezuinige maatregelen te nemen. Deze regeling gaat naar verwachting halverwege 2014 van start.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven