Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2013

Nieuwe begrotingsafspraken verzachten de fiscale pijn

Meevallers
Een in het oog springende maatregel is wel dat de geplande verlaging per 2015 van de zelfstandigen-aftrek wordt teruggedraaid. Andere meevallers zijn de incidentele verlaging van het box 2-tarief van 25% naar 22% in 2014 en de verlenging tot eind volgend jaar van het lage btw-tarief van 6% op de arbeidskosten bij renovatie en onderhoud van bestaande woningen.

In de particuliere sfeer zullen de hoge inkomens profiteren van een ongewijzigde algemene heffingskorting in de vierde schijf. In de oorspronkelijke belastingplannen zou deze vanaf 2014 in drie jaarlijkse stappen voor hogere inkomens worden afgebouwd. De lage inkomens zullen verheugd zijn over de verlaging van het tarief in de eerste schijf. Achterliggend idee van deze maatregelen is om op korte termijn de bestedingen te stimuleren.

Lastenverzwaringen
Naast meevallers zullen bedrijven en burgers met het nieuwe begrotingsakkoord ook rekening moeten houden met lastenverzwaringen op andere terreinen:
•    Automobilisten die een nieuwe auto kopen in 2015 betalen een hogere BPM, de belasting op aankoop van nieuwe auto’s, door een verdere aanscherping van de CO2-grenzen. Ook de geplande verlaging van de motorrijtuigenbelasting per 2014 gaat niet door.
•    Directeuren-grootaandeelhouders moeten vanaf 2015 rekening houden met een verlaging van de marge van 30% op het gebruikelijk loon naar 10%.
•    De werkbonus voor werknemers tussen de 61 en 64 jaar wordt vanaf 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen afgeschaft. Voor bestaande gevallen blijft de werkbonus nog tot 2018 bestaan.
•    Verder wordt het tarief van de belasting op leidingwater verhoogd en wordt de heffing op afval storten opnieuw ingevoerd.

Let op!
Er staan nog veel meer lastenverlichtingen en -verzwaringen in het begrotingsakkoord. Kern is dat de begrotingsafspraken met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP de kans aanzienlijk verhogen om de kabinetsplannen voor 2014 door de Tweede en Eerste Kamer te krijgen.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven