Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2013

Laat uw pensioenovereenkomst aanpassen

Wijzigingen op komst
Vanaf 1 januari zijn er veranderingen op komst in de pensioenopbouw. De pensioenrichtleeftijd gaat dan omhoog van 65 naar 67 jaar en de maximale pensioenopbouwpercentages gaan omlaag. Zo daalt het opbouwpercentage voor middelloonregelingen van 2,25% naar 2,15% en voor eindloonregelingen van 2% naar 1,9%. Vanaf 2014 gaat u dus over een lager maximumpercentage pensioen opbouwen.

Deze wijzigingen hebben niet alleen gevolgen voor de pensioenovereenkomsten van uw werknemers. Ook uw pensioenovereenkomst als directeur-grootaandeelhouder met een pensioenopbouw in eigen beheer moet nog dit jaar worden aangepast.

Let op!
Aanpassing van uw pensioenovereenkomst hoeft niet als uw pensioen al is ingegaan of als uw pensioenopbouw is stopgezet vóór 1 januari 2014.

Belangrijke keuzes
Door de wijzigingen heeft u grofweg de volgende drie keuzes:

•    U bouwt pensioen op tot uw 67e. Het totale pensioen dat u opbouwt, wordt dan hoger.
•    U laat uw pensioenleeftijd staan op 65 jaar. Uw pensioen moet dan worden herrekend. In de pensioenpremie moet rekening worden gehouden met een hogere AOW-franchise of een verlaagde pensioengrondslag.
•    U houdt de bestaande regeling in stand tot 1 januari 2014 en maakt deze vervolgens 'premievrij'. Vanaf 1 januari 2014 gaat u dan een nieuwe pensioenregeling aan volgens de nieuwe regels, waarbij u pensioen opbouwt tot 67 jaar.

Tip:
Overleg met uw adviseur wat voor u de beste keuze is. Overigens zijn de keuzes niet definitief. U kunt dus later nog afwijken, maar dat heeft wel consequenties voor het uiteindelijke pensioen dat u straks ontvangt. Bovendien moet u ervoor zorgen dat u wel binnen de fiscale regels blijft. Nu de pensioen-overeenkomst toch moet worden aangepast, is dit ook het moment om eens te kijken of alles nog aan uw toekomstwensen voldoet.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven