Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2013

Qredits biedt nieuw mkb-krediet aan

Qredits
Qredits staat voor Stichting Microkrediet Nederland. De organisatie - die opereert zonder winst-oogmerk - is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verzekeraars en de grootste Nederlandse banken.

Mkb-krediet
Sinds begin november biedt Qredits aan startende en bestaande ondernemers in het mkb (midden- en kleinbedrijf) een zakelijke lening aan van minimaal € 50.000 en maximaal € 150.000. Er gelden een aantal voorwaarden. Zo staat het krediet alleen open voor (startende) ondernemers of wanneer u plannen heeft om een bedrijf over te nemen. Verder mag u niet voor 100% naar het buitenland exporteren. Voorwaarde is ook dat u geen bancair krediet heeft of een bancair krediet van minder dan € 150.000. Ook kunt u niet meer dan 40% van het totale kredietbedrag aan werkkapitaal financieren.

Rente en kosten
Het mkb-krediet is een zakelijke lening en dat betekent dat u ook rente en kosten kwijt bent. De rente, die wordt vastgezet gedurende de looptijd van uw lening, varieert momenteel van 8,75% tot 9,75% en is afhankelijk van het ondernemingsrisico. Verder berekent Qredits afsluitkosten van 1,5% van de lening. Tot slot kan er niet boetevrij worden afgelost op het mkb-krediet.

Tip:
Wilt u meer weten over het nieuwe mkb-krediet check dan de site van Qredits.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven