Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2013

Vermelding btw-nummer op uw website kan maar is niet verplicht

De regel is dat bij een verkoopbevorderende website in de breedste zin van het woord de verplichting ontstaat om uw btw-nummer kenbaar te maken aan de consument of aan een andere ondernemer die bij u afneemt. Het Burgerlijk Wetboek zegt niets over hoe het nummer moet worden vermeld, maar formuleert het als ‘op een gemakkelijke, rechtstreekse en permanente manier’.

De mogelijkheden op een rij
De Europese Dienstenrichtlijn die bepalend is in dit soort zaken, geeft echter veel meer vrijheid in bekendmaking dan alleen op een website. De ondernemer heeft volgens de richtlijn de volgende keuzes:
•    het telkens actief verstrekken van het btw-nummer aan de (potentiële) klant: denk hierbij bijvoorbeeld aan een bestelbevestiging via e-mail aan de klant;
•    het btw-nummer toegankelijk maken op de plaats waar de dienst wordt verricht of waar het contract wordt gesloten: dat zou in dit verband een webshop kunnen zijn waarbij aan het eind van het bestelproces het btw-nummer wordt vermeld;
•    het btw-nummer gemakkelijk toegankelijk maken op een van tevoren medegedeeld elektronisch adres (een website dus);
•    het btw-nummer opnemen in een document dat door u aan de afnemer wordt verstrekt waarin uw diensten in detail staan beschreven.

Tip:
U moet als ondernemer uw btw-nummer kenbaar maken, maar u hoeft het nummer niet zomaar aan elke websitebezoeker te laten zien. Standaardvermelding op de website kan bovendien fraude in de hand werken. Er zijn voldoende alternatieven om het nummer via veiligere wegen kenbaar te maken.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven