Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2013

Wat te doen met uw stamrecht?
Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling. Dit betekent dat vanaf die datum elke vergoeding die u ontvangt bij ontslag niet meer kunt onderbrengen in een stamrecht en dus volledig belast is in box I. Voor bestaande stamrechten is vanaf 1 januari 2014 voorzien in twee tegemoetkomingen. Lees verder

Schenk vanaf 1 oktober 2013 meer belastingvrij voor de eigen woning
De eenmalig verhoogde vrijstelling (€ 51.407) voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar wordt vanaf 1 oktober 2013 tijdelijk verruimd. De vrijstelling wordt verhoogd naar € 100.000. Daarnaast vervalt de eis dat de schenking moet worden gedaan door ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar. De tijdelijke verruiming geldt tot 1 januari 2015. Lees verder

Bent u al over op IBAN? De tijd gaat nu echt dringen!
Per 1 februari 2014 vervallen de vertrouwde Nederlandse rekeningnummers en gaat ons land over op het Europese betalingssysteem SEPA. Rekeningnummers van zowel particulieren als bedrijven worden vervangen door internationale rekeningnummers (IBAN). Het voordeel is dat u hiermee in heel Europa op dezelfde manier kunt betalen. Om de overstap naar het nieuwe betalingssysteem soepel te laten verlopen, zult u zich als ondernemer op tijd moeten voorbereiden. Lees verder

Wees op tijd met uw aanvraag eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet
Bent u als werkgever van plan om vanaf 1 januari 2014 eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet (ZW), dan moet u hiervoor een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Uw aanvraag moet in dat geval vóór 2 oktober 2013 binnen zijn. Lees verder

Wilt u inkeren? Dat kan tijdelijk zonder boete!
Zwartspaarders die schoon schip willen maken, kunnen gebruik maken van een tijdelijke versoepeling van de inkeerregeling. Wie zich vóór 1 juli 2014 vrijwillig meldt bij de Belastingdienst, hoeft geen boete te betalen. Daarna geldt de huidige inkeerregeling weer en vanaf 1 juli 2015 gaat de boete zelfs verder omhoog. Lees verder

Wilt u een eigen huis kopen? Dan heeft u meer eigen geld nodig!
Huizenkopers moeten de komende jaren steeds meer eigen geld meebrengen. Dit jaar is het hypotheekbedrag wat maximaal geleend kan worden al aangepast tot 105% van de woningwaarde. De komende jaren gaat dit percentage verder omlaag naar 100% in 2018 en er zijn zelfs voorzichtige plannen voor een verdere verlaging. Lees verder

Voorkom een boete en geef achterstallige btw alsnog aan!
Heeft u nog openstaande btw-schulden over voorgaande jaren, geef deze dan zo snel mogelijk door. Waarom? Vanaf deze week intensiveert de Belastingdienst de controles op btw-balansschulden. Lees verder

Energiezuinige bedrijfsmiddelen? Zet ze dan op de lijst!
Jaarlijks krijgen bedrijven de mogelijkheid om nieuwe energiebesparende bedrijfsmiddelen of aanpassingen van bestaande technieken op te geven. Wilt u dus volgend jaar een bepaald energiezuinig bedrijfsmiddel op de Energielijst zien, dien dan een voorstel in. U heeft hiervoor tot 1 september de tijd. Lees verder

Nieuwe bezuinigingsronde: wees er op voorbereid!
Hoewel er hoopvolle signalen zijn blijft onze economie kwakkelen. Het kabinet heeft daarom oude bezuinigingen van stal gehaald die in eerste instantie door afspraken met sociale partners van tafel waren. Bovendien onderhandelen de coalitiepartners op dit moment over extra maatregelen om de begroting van de overheid in overeenstemming te brengen met Europese afspraken. Lees verder

Alleen dit jaar nog automatische verlenging van de VAR
De Belastingdienst zal ook dit jaar rond september de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor 2014 automatisch verstrekken aan diegenen die voldoen aan de voorwaarden. De automatische verlenging van de VAR zou vanaf dit jaar niet meer plaatsvinden omdat de Verklaring wordt vervangen door een VAR-webmodule. De invoering van deze webmodule is echter uitgesteld tot 1 januari 2015. Lees verder

Check uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting
Betaalt uw onderneming vennootschapsbelasting, dan heeft u waarschijnlijk aan het begin van het jaar al een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting ontvangen van de Belastingdienst. Deze aanslag kan te hoog of te laag zijn vastgesteld omdat de Belastingdienst hierbij is uitgegaan van gegevens uit vorige jaren. Check daarom uw voorlopige aanslag en voorkom dat uw onderneming op dit moment te weinig of teveel belasting betaalt. Lees verder

Minder erfbelasting bij het erven van een serviceflat
Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs goedgekeurd dat bij het overlijden van een erflater in 2012 of 2013 een serviceflat mag worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer in plaats van de WOZ-waarde. Hierdoor kan de te betalen erfbelasting lager uitvallen. Lees verder

Teruggaafverzoek buitenlandse btw: wees op tijd
Heeft u als Nederlandse btw-ondernemer in 2012 in een andere EU-lidstaat btw betaald, dan kunt u deze buitenlandse btw terugvragen. U doet dit door een teruggaafverzoek in te dienen bij de Belastingdienst. Wees er wel op tijd bij, want het kan maar tot 1 oktober 2013. Lees verder

Oproep aan de milieubewuste ondernemer
Agentschap NL doet een oproep aan het bedrijfsleven om voorstellen in te dienen voor de nieuwe Milieulijst van 2014. Investeert u in bedrijfsmiddelen die op deze lijst staan, dan levert u dat fiscaal voordeel op. U heeft dan namelijk recht op de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Lees verder

Verdere actie geboden op bezwaar tegen crisisheffing
Heeft u enkele weken geleden bezwaar gemaakt tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013 (crisisheffing) dan kunt u binnenkort een brief verwachten van de Belastingdienst. Met een speciale regeling wil de Belastingdienst de afhandeling van het grote aantal bezwaarschriften tegen deze crisisheffing in goede banen leiden. Aan u de keuze of u wel of geen gebruik van deze regeling wilt maken! Lees verder

Afdrachtvermindering onderwijs wordt subsidieregeling
De afdrachtvermindering onderwijs compenseert werkgevers in de loonbelasting als die leerlingen of werknemers begeleiden op weg naar een diploma of promotie. Het voornemen bestaat om de regeling per 1 januari 2014 om te vormen tot een subsidieregeling. Lees verder

Vraag tijdig uw btw terug bij oninbare vorderingen
Het zijn moeilijke tijden. De betalingstermijnen lopen op en de debiteurenrisico’s zijn misschien wel groter dan ooit. Gelukkig betaalt de Belastingdienst de btw terug als vaststaat dat uw afnemer niet (geheel) gaat betalen. U moet hiervoor echter wel tijdig een verzoek indienen! Lees verder

Betalingsachterstanden en restschulden op uw woning
Het aantal huiseigenaren met een betalingsachterstand op de hypotheek loopt op, maar is internationaal bezien met 1,6% van het totaal aantal hypotheken nog steeds niet hoog, volgens minister Blok. Ten aanzien van restschulden gelden vanaf eind oktober 2012 aanvullende maatregelen. Lees verder

Behoud het overzicht t.a.v. uw rente-aftrek eigen woninglening!
Het zal u niet ontgaan zijn. Vanaf 2013 gelden nieuwe regels met betrekking tot uw eigen woning. Heeft u een nieuwe lening, dan moet u aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Voor een bestaande lening blijven de regels voor renteaftrek in principe ongewijzigd ten opzichte van de regels in 2012. Lees verder

Aanschaf zonnepanelen maakt u tot ondernemer voor de BTW
Bent u als particulier eigenaar van zonnepanelen en levert u de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen een vergoeding aan uw energieleverancier, dan bent u ondernemer voor de BTW. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft dat recent bevestigd. Lees verder<< Vorige pagina 21-40 uit 95 Volgende pagina >>


Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven