Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2013

Houd u aan de regels bij toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs

Tip:
Wilt u weten of u volgend jaar in aanmerking komt voor de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren, kijk dan eens op de site van Agentschap NL.

Controle op afdrachtvermindering
In een nieuwsbericht van deze week liet de Belastingdienst weten voorlopig te blijven controleren of werkgevers de afdrachtvermindering onderwijs sinds 2008 goed hebben toegepast. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat dit lang niet altijd het geval is. Zo komt het voor dat werkgevers bepaalde verplichte gegevens niet goed in hun administratie hebben opgenomen of dat de werknemer niet de volledige opleiding heeft gevolgd.

Stelt de Belastingdienst bij een controle vast dat u de afdrachtvermindering onderwijs onterecht heeft toegepast, dan riskeert u niet alleen een of meerdere naheffingsaanslagen inclusief rente, maar ook een boete.  

Let op!
Bij een controle over de juiste toepassing van de afdrachtvermindering kan de Belastingdienst tot vijf jaar teruggaan. In 2013 kan de Belastingdienst dan ook met terugwerkende kracht naheffingsaanslagen opleggen tot en met 2008.

Extra aandachtspunten
Heeft u de afgelopen jaren in uw aangifte loonheffingen aanspraak gemaakt op de afdrachtvermindering onderwijs controleer dan samen met uw adviseur of u de regels correct in acht heeft genomen. Waar moet u daarbij zoal op letten?

•    Check of u de afdrachtvermindering onderwijs voor de juiste categorieën werknemers en leerlingen heeft toegepast en of u voldoet aan de administratieve verplichtingen, zoals het bij uw administratie bewaren van de ondertekende leer-werkovereenkomst.
•    Controleer of de hoogte van de door u toegepaste afdrachtvermindering onderwijs klopt.
•    Check of is voldaan aan de onderwijs- en kwaliteitsvereisten.

Let op!
Mocht blijken dat u de afdrachtvermindering onderwijs toch niet goed heeft toegepast, corrigeer dan zo snel mogelijk de aangifte loonheffingen. Daarbij maakt het verschil of u aangiften over 2013 corrigeert of aangiften over 2012 en eerdere jaren. Uw adviseur kan u hierover meer vertellen.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven