Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2013

Ondernemers krijgen ruimere overheidskredieten

BMKB
Tot uiterlijk 31 december 2014 wordt het borgstellingspercentage in de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) verhoogd van 45% naar 67,5% met een maximum borgstellingskrediet van € 200.000. Ook het maximumbedrag waarvoor de overheid borg staat, wordt verruimd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen.

Qredits
Verder gaat microfinancieringsorganisatie Qredits een nieuw mkb-krediet verstrekken. Bedrijven die niet bij een bank terecht kunnen voor hun financiering, kunnen bij Qredits aankloppen voor leningen tussen de € 50.000 en € 150.000. Het microkrediet tot € 50.000 voor kleine ondernemers blijft bestaan.

Tip:
Naar verwachting kunnen bedrijven vanaf 1 november 2013 het mkb-krediet aanvragen. Voor meer nieuws zie www.qredits.nl.

Innovatiekrediet
Voor innoverende bedrijven worden de mogelijkheden verruimd door het kredietpercentage dat de overheid verstrekt voor de gehele projectfinanciering van kleine bedrijven te verhogen van 35% naar 45%, en voor het mkb dat samenwerkt met een kennisinstelling of andere bedrijven naar 50%. Deze maatregel geldt tot 31 december 2014.

Garantie Ondernemingsfinanciering
Grotere bedrijven ten slotte krijgen ruimere mogelijkheden met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Het maximale garantiebedrag van deze regeling wordt tot uiterlijk 31 december 2014 verhoogd van € 25 miljoen naar € 75 miljoen. Hierdoor kunnen leningen van maximaal € 150 miljoen tot de helft gegarandeerd worden.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven