Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2013

Laat uw bedrijfsverlies niet verdampen

Verlies verrekenen
Als ondernemer heeft u de mogelijkheid om een verlies te verrekenen met winsten van andere jaren. Dit hangt wel af van de (rechts)vorm van uw bedrijf. Heeft uw bv een verlies geleden dan is dit verlies verrekenbaar met de belastbare winst uit het voorgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende negen jaar (carry-forward). Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting dan kunt u een verlies verrekenen in box 1 met positieve inkomsten uit de drie voorafgaande jaren en de negen volgende jaren.

Heeft u in 2004 een verlies geleden en is dit verlies nog niet volledig verrekend, dan is verrekening alleen nog mogelijk met de winst die u dit jaar behaalt.

Let op!
Voor de aangiften 2009 tot en met 2011 gold in de vennootschapsbelasting een tijdelijke verruiming van de carry-backtermijn van 1 jaar naar 3 jaar. Heeft u hier destijds gebruik van gemaakt, dan is de voorwaartse verliesverrekening (carry-forward) beperkt van negen tot zes jaar. Laat in dat geval een nog niet verrekend bedrijfsverlies uit 2007 niet verdampen.

Extra winst
Voorkom dat een in het verleden geleden verlies ongemerkt verdampt en kijk of u mogelijkheden heeft om eventueel dit jaar nog winst naar voren te halen. Wilt u bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel verkopen, stel dit dan niet uit. Behaalt u daarmee namelijk een belastbare (boek)winst dan kunt u hiermee nog openstaande verliezen verrekenen. Wellicht is het ook mogelijk om stille reserves te realiseren, winstgevende activiteiten in te brengen of fiscale voorzieningen af te bouwen.

Tip:
Overleg met uw adviseur welke mogelijkheden u heeft om bij het risico van verliesverdamping alsnog bedrijfswinst naar voren te halen. Door het creƫren van een optimale situatie voorkomt u dat u anders dit jaar wellicht te veel belasting betaalt.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven