Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2013

Verhoogde schenkingsvrijstelling geldt ook voor oude restschulden die ontstaan zijn vóór 29 oktober 2012

Tijdelijk extra hoge schenkingsvrijstelling
Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt er tijdelijk een extra hoge schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor een schenking die wordt gebruikt voor de eigen woning. Ook de leeftijdsgrens is daarbij tijdelijk vervallen evenals de relatie tussen schenker en ontvanger. Het hoeft dus niet alleen te gaan om een schenking tussen ouder en kind en de ontvanger hoeft ook niet tussen 18 en 40 jaar te zijn.

De schenking mag ook worden gebruikt voor de aflossing van een restschuld na verkoop van de eigen woning. Dit is zelfs een structurele verruiming vanaf 29 oktober 2012, die ook na 1 januari 2015 mogelijk blijft. Van een restschuld is sprake als de verkoopopbrengst van uw eigen woning onvoldoende is om uw eigenwoningschuld en de verkoopkosten af te lossen.

Let op!
Schenker en ontvanger moeten wel schriftelijk kunnen aantonen dat de schenking door de schenker daadwerkelijk is betaald en door de ontvanger is gebruikt om de restschuld (gedeeltelijk) af te lossen.

Vrijstelling voor restschulden
Oorspronkelijk zou voor wat betreft restschulden de tijdelijk extra hoge schenkingsvrijstelling alleen gelden voor schenkingen voor de aflossing van een restschuld ontstaan op of na 29 oktober 2012. Door de werking van het amendement komen ook restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober  2012 (oude restschulden) in aanmerking voor de tijdelijk extra verhoogde schenkingsvrijstelling van    € 100.000. Ontvangt u in 2014 een schenking voor de eigen woning dan mag u deze dus gebruiken om uw oude restschuld versneld af te lossen.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven