Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2013

Zonder lening van een bank de financiering van je eigen woning geregeld? Meld het aan de Belastingdienst!

Informatieverplichting
Het gaat om alle hypotheekverplichtingen die niet zijn afgesloten bij een bank of een andere financiële instelling. Reden van deze informatieverplichting is dat de Belastingdienst wil nagaan of de lening voor de eigen woning die u heeft afgesloten bij een familielid of de eigen bv wel voldoet aan de nieuwe regels die vanaf begin dit jaar gelden. Voor een nieuwe hypotheek is namelijk alleen nog renteaftrek mogelijk als deze in dertig jaar minimaal volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost.

Opgaaf lening eigen woning
U moet het formulier 'Opgaaf lening eigen woning' gebruiken wanneer u een nieuwe lening heeft afgesloten en u verplicht bent de lening af te lossen om renteaftrek te krijgen. Als er tijdens de looptijd van de lening iets wijzigt, dan moet u dit eveneens doorgeven.

Let op!
Hoeft u niet verplicht af te lossen om hypotheekrente in aftrek te brengen, bijvoorbeeld omdat u de lening al vóór 1 januari 2013 heeft afgesloten of bij oversluiting van een oude hypotheek, dan is een melding niet nodig.

Tijdig doorgeven
Geef de gegevens over de lening op tijd door, anders heeft u geen recht op hypotheekrenteaftrek. Sluit u dit jaar een (hypothecaire) lening af bij een familielid of uw eigen bv dan moet het formulier worden ingestuurd bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting over 2013, maar uiterlijk vóór 31 december 2014. Hou hier rekening mee als u uitstel heeft voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting. Een wijziging van de lening moet binnen een maand na het einde van het jaar waarin de wijziging plaatsvond, worden doorgegeven.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven