Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2013

Belastingvrijstelling vanaf 2014 geldt alleen nog voor zeer zuinige auto’s

Nu geldt er nog een ruimere vrijstelling voor bepaalde categorieën CO2-zuinige personenauto's. Vrijgesteld zijn:  
•    personenauto's met een dieselmotor waarvan de CO2-uitstoot niet hoger is dan 95 gram per kilometer;
•    personenauto's met een andere motor waarvan de CO2-uitstoot niet hoger is dan 110 gram per kilometer.

Voor deze auto’s vervalt de vrijstelling. Slechts voor een personenauto met een CO2-uitstoot niet hoger dan 50 gram per kilometer is ook na 1 januari 2014 geen motorrijtuigenbelasting verschuldigd.

Tip:
Wilt u weten hoeveel motorrijtuigenbelasting u voor uw personenauto moet betalen, maak dan eens gebruik van de rekenhulp die de Belastingdienst ter beschikking stelt.

Nog meer wijzigingen
In de motorrijtuigenbelasting veranderen nog meer zaken. Zo zullen per 1 januari 2014 strengere regels gelden voor de vrijstelling voor klassiekers. Alleen auto’s van 40 jaar en ouder behouden de huidige gunstige vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting. Jongere klassiekers vanaf 26 jaar en niet ouder dan 40 die op benzine rijden, vallen deels in de vrijstelling. U betaalt voor een dergelijke auto het zogeheten kwarttarief (maximaal € 120 per kalenderjaar), mits u de auto van december tot en met februari in de stalling zet. Voor de jonge klassieke auto op diesel of gas bent u vanaf 1 januari 2014 het volle motorrijtuigenbelastingtarief verschuldigd.

Tenslotte wil het kabinet de ontduiking van motorrijtuigenbelasting door in Nederland woonachtige personen die rijden in een auto met een buitenlands kenteken, tegengaan. Daarom wordt er in de Wet op de motorrijtuigenbelasting een woonplaatsvermoeden opgenomen. Dat wil zeggen dat iemand voor de motorrijtuigenbelasting wordt gezien als ingezetene van Nederland als hij zich heeft ingeschreven of had moeten inschrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven