Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2013

Financiële steun bij werving van oudere werklozen

Scholingsvoucher
Neemt u een oudere werkloze werknemer in dienst dan kunt u voor de scholing van deze werknemer subsidie aanvragen: een scholingsvoucher. Dat kan met een speciaal aanvraagformulier van de uitvoeringsinstantie UWV. Aan de scholingsvoucher zijn wel behoorlijk wat voorwaarden verbonden. Zo moet het onder meer gaan om een werknemer die 55 jaar of ouder is op de eerste dag van zijn ww-uitkering en minimaal 3 maanden een ww-uitkering heeft ontvangen. Ook moet de opleiding van de werknemer bijvoorbeeld een erkend diploma of certificaat uitreiken en maximaal 1 jaar duren.

De subsidie van de scholingsvoucher is maximaal € 750 (inclusief btw). Dit bedrag is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen.

Tip:
U kunt de scholingsvoucher aanvragen tot en met 30 september 2015, maar er is maar een beperkt budget. Hoe eerder u dus de scholingsvoucher aanvraagt, hoe groter de kans dat UWV hem ook aan u toekent.

Plaatsingsbonus
Voor de uitzendbranche deelt UWV een plaatsingsbonus uit als het uitzendbureau of de private intermediair een werkloze 55-plusser weet te plaatsen bij een bedrijf. De hoogte van de bonus loopt op naarmate de oudere werkloze langer geplaatst wordt door het uitzendbureau of de intermediair.
 
•    De bonus is € 300 bij een plaatsing van minimaal 3 maanden.
•    Daar komt € 700 bovenop bij een plaatsing van minimaal 6 maanden.
•    Bij een plaatsing van minimaal een jaar loopt de bonus zelfs op tot totaal € 1.500.

Voorwaarde is dat de 55-plusser voor minimaal de helft van het aantal uren waarvoor hij een uitkering ontvangt, aan de slag gaat. Daarbij geldt een minimum van gemiddeld 12 uur per week.
 

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven