Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen van uw SRA-kantoor in 2013

Voorkom verrassingen met de wijzigingen in de stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014

Einde stamrechtvrijstelling
In de Belastingplannen voor 2014 is opgenomen dat de stamrechtvrijstelling vervalt. Dat betekent dat als u volgend jaar een vergoeding ontvangt ter vervanging van gederfd of te derven loon (ontslagvergoeding of gouden handdruk) deze vergoeding direct volledig belast is.

Voor bestaande stamrechten vervalt vanaf 1 januari 2014 de eis van periodieke termijnen. Vanaf die datum mag u het stamrecht in één keer laten uitkeren zonder betaling van revisierente. Dit is echter geen verplichting. Neemt u in 2014 de stamrechtaanspraak in één keer op dan krijgt u een korting van 20%. U betaalt dan slechts over 80% van de uitkering inkomstenbelasting, in plaats van over 100%. Dit wordt ook wel de 80%-regeling genoemd.

Aanzegging ontslag vóór 31 december 2013
Wanneer u nu in een ontslagprocedure verwikkeld bent, dan is het belangrijk om te weten of u nog gebruik kunt maken van de stamrechtvrijstelling. De ontslagvergoeding is dan immers niet direct belast als u deze onderbrengt in een stamrechtaanspraak op periodieke uitkeringen. Ook heeft u de keuze om het stamrecht vanaf volgend jaar wel of niet in één keer op te nemen.

Om nog in aanmerking te komen voor de stamrechtvrijstelling gelden de volgende voorwaarden:
•    De stamrechtovereenkomst moet getekend zijn vóór 1 januari 2014 en voldoen aan alle wettelijke voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld uit de overeenkomst blijken dat de werkgever aan zijn werknemer een aanspraak toekent op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon.
•    De ontslagdatum moet op 31 december 2013 vaststaan. Het ontslag moet dus vóór 31 december aanstaande zijn aangezegd. De werkelijke ontslagdatum moet uiterlijk op 30 juni volgend jaar liggen.

Let op!
Is het ontslag vóór 31 december 2013 voldoende bepaald volgens de bovenstaande voorwaarden, dan heeft u de mogelijkheid om het stamrecht vanaf volgend jaar in één keer op te nemen of in periodieke termijnen. U profiteert echter niet van de 80%-regeling.

U komt wel in aanmerking voor de 80%-regeling als uw werkgever het stamrecht nog vóór 15 november overmaakt op een stamrecht-rekening bij bijvoorbeeld een bank, verzekeraar of de stamrecht-bv, of deze desnoods parkeert op een derde-rekening. Belangrijk daarbij is wanneer de werkgever het geld heeft overgemaakt. Dat het bedrag mogelijk pas na 15 november is bijgeschreven doet niet ter zake.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven