Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2008

VPB-tarieven voor 2008 verlaagd!

De VPB-tarieven zijn voor het jaar 2008 verlaagd in verband met het uitblijven van het voorgestelde renteboxregime.

In het Belastingplan 2009 is voorgesteld de Vpb-tarieven over 2008 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2008 aan te passen. Dit houdt verband met het uitblijven van de invoering van het renteboxregime. Het MKB-tarief in de vennootschapsbelasting wordt verlaagd tot 20% voor winsten tot € 250.000. De winst vanaf € 250.000 wordt belast tegen 25,5%. De huidige tweede schijf van 23% komt te vervallen. Deze belastingverlaging heeft gevolgen voor alle Vpb-belastingplichtigen

Alleen voor 2008
De tariefverlaging geldt alleen voor het jaar 2008. Eventueel kan een aanpassing in het voorgestelde renteboxregime er toe leiden dat het incidentele karakter van de tariefsverlaging een permanent karakter krijgt. Hier kan echter pas uitsluitsel over worden gegeven nadat de Europese Commissie zich heeft uitgesproken.

Let op!
Door de verlaging van het MKB-tarief worden uw winsten tot € 250.000 in 2008 slechts belast tegen 20%! Het kan voor u dus voordelig zijn om binnen de grenzen van goed koopmansgebruik in plaats van volgend jaar, dit jaar nog winst te realiseren. Hiernaast is het ongunstig om dit jaar verliezen te verrekenen.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven