Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2008

Voorlopige teruggaaf 2009 aanvragen of wijzigen

Vanaf 31 oktober 2008 kunt u een voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting 2009 aanvragen. Dit kunt u doen met het programma voorlopige aanslag 2009.

U heeft recht op een voorlopige teruggaaf als uw werkgever meer loonheffing zal inhouden dan u op grond van uw persoonlijke omstandigheden moet betalen. Dit speelt als u bepaalde aftrekposten heeft, zoals de eigenwoningrente, lijfrentepremies, giften, scholingsuitgaven, alimentatie aan ex-partner of levensonderhoud kinderen of als u heffingskortingen in verband met bijzondere omstandigheden heeft. Bijvoorbeeld de alleenstaande ouder-, levensloop- en ouderschapsverlofkorting.

Verwacht u een voorlopige teruggaaf 2009 dan hoeft u niet te wachten tot uw aangifte inkomstenbelasting 2009 is geregeld. U kunt deze teruggaaf alvast in de loop van 2009 laten uitbetalen. Vanaf 31 oktober 2008 kunt u uw voorlopige teruggaaf aanvragen met het programma voorlopige aanslag 2009. Met dit programma kunt u ook uw voorlopige teruggaaf wijzigen of stopzetten.

Buitenlands belastingplichtige
Buitenlands belastingplichtigen kunnen het formulier 'voorlopige aanslag 2009 voor buitenlands belastingplichtigen' online bestellen. Met dit formulier kunt u een voorlopige teruggaaf 2009 aanvragen, wijzigen, bevestigen of stopzetten.

Let op!
U dient alleen een voorlopige teruggaaf 2009 aan te vragen als u nog geen voorlopige teruggaaf 2008 ontvangt. Ontvangt u al een voorlopige teruggaaf 2008, dan krijgt u automatisch bericht over uw voorlopige teruggaaf in 2009. Wilt u uw voorlopige teruggaaf 2009 stopzetten of wilt u een wijziging doorgeven, dan kunt u hiervoor het programma voorlopige aanslag 2009 gebruiken.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven