Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2008

Doorwerkbonus voor ouderen

In het Belastingplan 2009 is voorgesteld om ouderen die blijven doorwerken een (fiscale) doorwerkbonus te geven.

De doorwerkbonus wordt per 1 januari 2009 ingevoerd. Deze houdt in dat ouderen die blijven doorwerken in de leeftijd van 62 jaar en ouder in aanmerking komen voor een (heffings)korting op de te betalen inkomstenbelasting. De hoogte van de bonus is afhankelijk van de leeftijd van de belastingplichtige en het inkomen uit tegenwoordige arbeid. Zo krijgt een belastingplichtige die in een jaar 62 wordt en blijft doorwerken over dat kalenderjaar, een doorwerkbonus van 5% van het inkomen.

Voorwaarden
Voor de doorwerkbonus geldt wel een drempelinkomen. Zo moeten de inkomsten uit tegenwoordige arbeid boven € 8.860 uitkomen. Hierbij wordt de bonus berekend over het gedeelte van de inkomsten dat dit bedrag te boven gaat. Verder is de doorwerkbonus gemaximeerd. In de volgende tabel zijn de percentages en het maximale bedrag aan doorwerkbonus per leeftijdscategorie voor het jaar 2009 weergegeven.

Leeftijd626364656666 (ev)
Bonus Percentage5%7%10%2%2%1%
Maximaal€ 2.296€ 3.214€ 4.592€ 918€ 918€ 459

Let op!
Voor ouderen wordt het in 2009 nog gunstiger om te blijven doorwerken. Naast het bestaande lagere tarief over het inkomen uit werk en woning in de eerste en tweede schijf voor 65-plussers en de bestaande verhoogde arbeidskorting voor ouderen, geldt er per 1 januari 2009 een doorwerkbonus voor ouderen die na hun 62e inkomen uit arbeid verdienen. Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven