Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2008

Jongerenteruggaaf

Jongeren die een vakantie- of (bij)baan hebben gehad, hebben in veel gevallen recht op een belastingteruggaaf.

Jongeren kunnen recht hebben op een belastingteruggaaf van een vakantie- of bijbaan. De werkgever houdt de belasting namelijk in met het uitgangspunt dat er het hele jaar wordt gewerkt, daardoor wordt er teveel belasting betaald. Het terugvragen van de belasting kan tot vijf jaar terug. Dus ook nog over het jaar 2003 kan er belasting worden teruggevraagd. Via de site van de Belastingdienst kan er worden bekeken welk formulier er ingevuld moet worden. Om het formulier in te vullen zijn de jaaropgaven van het jaar waarover belasting wordt teruggevraagd nodig. De teruggaaf kan oplopen tot enkele honderden euro’s.                                                                                                                                              

Let op!
Meer informatie en de benodigde formulieren kunnen via de site van de Belastingdienst worden verkregen (zie www.belastingdienst.nl/jongeren).

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven