Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2008

Bijtelling voor privégebruik (zuinige) auto van de zaak verlaagd!

In het Belastingplan 2009 is een nieuwe tussencategorie van 20% voorgesteld voor de bijtelling privégebruik auto van de zaak!

Bijtelling privégebruik
De bijtelling voor privégebruik auto van de zaak komt aan de orde als een auto van de zaak ook voor privédoeleinden ter beschikking staat en met die auto op jaarbasis meer dan 500 privekilometers wordt gereden. De bijtelling bedraagt op jaarbasis (minimaal) 25% van de waarde van de auto. Voor zeer zuinige auto’s geldt een lagere bijtelling van 14%. 

Tussencategorie
Om het gebruik van zuinige auto’s verder te stimuleren, wordt in 2009 een nieuwe tussencategorie van 20% geïntroduceerd. Deze nieuwe categorie geldt voor dieselauto’s met een CO2-uitstoot tussen de 96 en 116 gram per kilometer en voor auto’s met een andere motor tussen de 111 en 140 gram per kilometer. De bijtelling geldt voor ondernemers, resultaatgenieters en werknemers. De bewijslast dat sprake is van een (zeer) lage uitstoot ligt bij de ondernemer, de resultaatgenieter, de werkgever of de werknemer.

Let op!
Als de voorgestelde maatregelen worden aangenomen, dan bestaat er per 1 januari 2009 een tussencategorie voor de bijtelling privégebruik auto van de zaak. Hierdoor is in 2009 ook het gebruik van een zuinige auto fiscaal aantrekkelijk. Voor deze auto’s is de bijtelling namelijk niet 25%, maar 20%. De bijtelling van 14% voor zeer zuinige auto’s blijft gehandhaafd. 

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven