Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2008

Drempel kwartaalaangifte btw verhoogd

De drempel om kwartaalaangifte BTW te doen is verhoogd van € 7.000 naar € 15.000. Een groot aantal ondernemers hoeft hierdoor maar 4 keer per jaar aangifte BTW te doen, in plaats van 12 keer per jaar. De administratieve lasten van veel ondernemers worden hierdoor verlaagd.

Kwartaalaangifte
U komt alleen in aanmerking voor de kwartaalaangifte BTW als u per kwartaal doorgaans minder dan € 15.000 BTW afdraagt. Als dit het geval is, dan heeft u hier een brief over ontvangen. Wilt u kwartaalaangifte BTW doen, dan moet u een volledig ingevulde kopie van de brief vóór 12 december 2008 opsturen naar uw belastingkantoor. Wilt u geen kwartaalaangifte BTW doen, dan hoeft u helemaal niets te doen.

Aangiftetijdvak
Het volgende aangiftetijdvak geldt:

Te betalen omzetbelastingTijdvak
< € 1.883 per jaarJaaraangifte
< € 15.000 per kwartaalKwartaalaangifte
> € 15.000 per kwartaalMaandaangifte

Let op!
Draagt u per kwartaal doorgaans minder dan € 15.000 BTW af, dan komt u in aanmerking voor de kwartaalaangifte BTW. U moet dan wel vóór 12 december 2008 een volledig ingevulde kopie van de door u ontvangen brief opsturen naar uw belastingkantoor.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven