Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2008

Verlening ouderschapsverlof

De verlenging van het ouderschapsverlof geldt voor iedereen die vanaf 1 januari 2009 gebruik maakt van ouderschapsverlof, ongeacht of de melding bij de werkgever vóór of na 1 januari 2009 is gedaan.

Verlenging van ouderschapsverlof (nog) gunstiger
Op het Belastingplan 2009 is in de kamerbehandeling een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht. Hierbij de is de verlenging van het ouderschapsverlof naar 26 weken nog gunstiger geworden.

Aanvragen ouderschapsverlof
Werknemers die gebruik willen maken van ouderschapsverlof moeten dit bij hun werkgever aanvragen, minstens twee maanden voordat het verlof ingaat. Door deze termijn van twee maanden konden werknemers feitelijk pas 1 maart 2009 van de verlening van het ouderschapsverlof gebruik maken. Om werknemers al vanaf 1 januari 2009 van de verlening gebruik te laten maken, is de regeling verruimd.

Verruiming
De verruiming houdt in dat voor iedereen die vanaf 1 januari 2009 gebruik maakt van ouderschapsverlof een maximale verlofperiode van 26 weken geldt, ongeacht of de melding bij de werkgever vóór of na 1 januari 2009 is gedaan.

Let op!
Wilt u per 1 januari 2009 gebruik maken van ouderschapsverlof, dan hoeft u niet meer met aanvragen te wachten tot 1 januari 2009. Ook als u voor 1 januari 2009 ouderschapsverlof aanvraagt, heeft u per 1 januari 2009 recht op 26 weken. Heeft u al ouderschapsverlof aangevraagd en zou dit verlof op 1 januari 2009 ingaan, dan heeft u ook recht op 26 weken.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven