Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2008

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk verruimd!

In het Belastingplan 2009 is voorgesteld de aftrek speur- en ontwikkelingswerk te verruimen.

Innovatief ondernemerschap
Als ondernemer kunt u in bepaalde gevallen gebruik maken van de aftrek speur- en ontwikkelingswerk in de Wet IB 2001. Voor deze aftrek komt u alleen in aanmerking als u aan het urencriterium voldoet en ten minste 500 uur in het kalenderjaar besteedt aan werk dat expliciet als speur- en ontwikkelingswerk is aangemerkt. Hiertoe dient een zogenoemde S&O-verklaring te zijn afgegeven.

Verruiming definitie
Ter bevordering van innovatief ondernemerschap is in het Belastingplan 2009 voorgesteld de aftrek speur- en ontwikkelingswerk te intensiveren. Dit geschiedt door een verruiming van de definitie van speur- en ontwikkelingswerk. De verruiming ziet op technische nieuwe programmatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van al bestaande componenten. Hierdoor worden meer werkzaamheden aangemerkt als speur- en ontwikkelingswerk.

Let op!
Door de verruiming van de aftrek speur- en ontwikkelingswerk, komt u wellicht volgend jaar in aanmerking voor deze aftrek! Raadpleeg uw SRA-Adviseur!

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven