Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2008

Afschaffing eerstedagsmelding
Voor het bedrijfsleven is het misschien wel de grootste administratieve ergernis; de eerstedagsmelding. In het Belastingplan 2009 is naar voren gekomen dat deze tijdrovende verplichting deze kabinetsperiode nog zal worden afgeschaft. Lees verder

VAR-aanvraag digitaal
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving kunt u de VAR-verklaring voor 2009 pas half oktober digitaal aanvragen. Lees verder

Starters betalen vaak te veel belasting
Als u een sterk wisselend inkomen heeft, kan het voor u gunstig zijn om de middelingregeling toe te passen. Deze regeling kan voor een starter op de arbeidsmarkt een forse belastingbesparing opleveren. Lees verder

Bijtelling auto bij wisselend gebruik
In sectoren zoals de autobranche kan er sprake zijn van steeds wisselend gebruik van auto’s. Hierdoor is het lastig om de grondslag voor de bijtelling vast te stellen. De Belastingdienst komt met een nieuwe handreiking. Lees verder

Meer duidelijkheid over de medische BTW vrijstelling bij (para-)medische diensten
De staatssecretaris van Financiën heeft op 28 februari 2008 een besluit uitgebracht met zijn standpunten over de gevolgen van de wijzigingen van de medische BTW-vrijstelling. Hierin zijn onduidelijkheden weggenomen als gevolg van de wetswijziging per 1 januari 2008 waarin de BTW-vrijstelling voor (para-)medische diensten wordt beperkt. Lees verder

Belastingverhogingen per 1 juli 2008
Met ingang van 1 juli 2008 is een aantal belastingen ingevoerd of verhoogd. Vooral de vervuiler gaat dit in zijn portemonnee voelen. Een overzicht… Lees verder

Banksparen: fiscaal vriendelijk uw pensioen aanvullen
Sinds 1 januari 2008 is het mogelijk om ook bij een bank of beleggingsinstelling fiscaal gefacilieerd te sparen voor de opbouw van uw pensioen. Lees verder

Naheffingen privégebruik auto van de zaak
De strenge controles van de Belastingdienst op het privégebruik van de auto van de zaak werpen hun vruchten af. Lees verder

Extra controles op BTW-aangifte
Eén van de taken van de Belastingdienst is het controleren van de belastingaangifte. Dat die taak serieus genomen wordt, blijkt weer eens. Staatssecretaris De Jager heeft aangekondigd duizend extra controles uit te voeren op het gebied van de omzetbelasting Lees verder

Digitaal bezwaar maken
Indien u als ondernemer toegang heeft tot het beveiligde deel van de website van de Belastingdienst, dan kunt u sinds 1 juli 2008 digitaal bezwaar maken. Lees verder

Geld van Spaanse fiscus na verkoop tweede huis?
Heeft u tussen juli 2004 en december 2006 uw tweede huis in Spanje verkocht, dan krijgt u mogelijk een aanzienlijk bedrag terug van de Spaanse Belastingdienst. U heeft namelijk 20% teveel vermogenswinstbelasting betaald. Lees verder

Zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen
Vrouwelijke zelfstandigen hebben met ingang van 4 juni 2008 recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal 16 weken.  Lees verder

Sparen bij de fiscus (weer) voordeliger
De heffings- en invorderingsrente zijn verhoogd van 4,75% naar 5,10% voor het derde kwartaal van 2008. Het kan voor u aantrekkelijk zijn om te gaan 'sparen' bij de Belastingdienst! Lees verder

Nieuwe Handelsregisterwet per 1 juli 2008 in werking
Per 1 juli 2008 treedt de nieuwe Handelsregisterwet in werking. Dit zal leiden tot een aantal belangrijke wijzigingen. Lees verder

Tussencategorie voor leaserijder
Hebt u een auto van de zaak? Per 1 januari 2009 is het mogelijk dat uw fiscale bijtelling voor het privé-gebruik wordt verlaagd naar 20%. Lees verder

VAR digitaal aanvragen en stilzwijgend verlengen
De Belastingdienst onderzoekt of de aanvraag van een VAR (verklaring arbeidsrelatie) voor het kalenderjaar 2009 digitaal kan worden gedaan. Lees verder

Vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen
Werkt uw kind mee in uw onderneming dan geldt onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde regeling voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet: 'de regeling voor meewerkende kinderen'. Het voordeel van de regeling is een vermindering van de administratieve lasten. Lees verder

Koop uw bril nog in 2008!
Per 1 januari 2008 is de buitengewone uitgavenregeling voor ziektekosten beperkt. In uw aangifte IB 2008 zijn de (nominale) standaardpremie Zorgverzekeringswet en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet niet meer aftrekbaar. Met ingang van 1 januari 2009 zal deze regeling volledig worden afgeschaft en worden vervangen door een regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Bent u van plan een bril of andere hulpmiddelen aan te schaffen, doe dat dan nog in 2008! Lees verder

Starter hoeft zich alleen bij Kamer van Koophandel te melden!
Bent u van plan een onderneming te starten in de vorm van een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) dan hoeft u zich per 31 maart 2008 alleen nog bij de Kamer van Koophandel (KvK) te melden. Lees verder

Schone personenauto's betalen helft motorrijtuigenbelasting
Heeft u een 'schone' personenauto? Dan betaalt u per 1 april 2008 minder motorrijtuigenbelasting! Lees verder<< Vorige pagina 21-40 uit 53 Volgende pagina >>


Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven