Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2008

Internetaankopen van buiten EU een stuk aantrekkelijker

Vanaf 1 december 2008 zijn internetaankopen van buiten de EU een stuk aantrekkelijker. Over goederen tot een waarde van €150 hoeft u geen invoerrechten meer te betalen.  

Internetaankopen buiten de EU
Koopt u goederen via internet of bij een postorderbedrijf buiten de Europese Unie en is de waarde van de goederen €150 of minder (exclusief vervoers- en handelingskosten) dan hoeft u geen invoerrechten te betalen (voorheen lag de grens op €22). Koopt u goederen met een waarde van €22 of minder (exclusief vervoers- en handelingskosten) dan hoeft u ook geen omzetbelasting te betalen.

Kopen van particulieren buiten de EU
Koopt u goederen bij een particulier buiten de EU, dan hoeft u geen invoerrechten te betalen als de waarde niet meer is dan €45.

Let op!
Vanaf 1 december 2008 is eveneens de belastingvrije invoer verhoogd. Reist u Nederland in vanuit een niet-EU-land dan mag u voor een waarde van € 430 gekochte goederen belastingvrij invoeren. Reist u Nederland in vanuit een niet-EU-land over land of met een plezierzeevaart of plezierluchtvaart, dan mag u voor een waarde van €300 gekochte goederen belastingvrij invoeren.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven