Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2008

Heffingsrente en invorderingsrente verhoogd voor vierde kwartaal 2008

De heffings- en invorderingsrente zijn verhoogd van 5,15% naar 5,45% voor het vierde kwartaal van 2008.

Wat is de heffingsrente en invorderingsrente
Heeft u in een bepaald jaar te weinig belasting betaald op aangifte, dan moet u aan de Belastingdienst heffingsrente betalen. Was dit juist te weinig, dan krijgt u heffingsrente van de Belastingdienst. De rente wordt berekend vanaf het midden van het tijdvak waarover belasting wordt geheven. Invorderingsrente moet u betalen als u te laat bent met het betalen van uw belastingaanslag. Deze wordt berekend vanaf de eerste dag na uiterste betaaldatum tot de dag dat u betaalt. Per 1 oktober 2008 is de heffings- en invorderingsrente verhoogd met 0,3 procentpunt naar 5,45%.

Bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen de berekende rente door een bezwaarschrift in te dienen binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing.

Let op!
In vergelijking met de rente die u op een spaarrekening kunt ontvangen, is de heffingsrente die u van de Belastingdienst ontvangt meer. Het kan daarom aantrekkelijk zijn om uw geld pas na afloop van het belastingjaar terug te ontvangen in plaats van maandelijks via een voorlopige teruggaaf.  

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven