Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Vergoeding van premies ziektekostenverzekering

Vergoeding (aanvullende) premies vormt belast loon.

Vanaf 1 januari 2006 betalen werknemers naast de basispremie vaak ook nog een aanvullende premie voor hun ziektekostenverzekering in het kader van de zorgverzekeringswet. Wilt u aan uw werknemers een tegemoetkoming in deze kosten geven dan kunt u de (aanvullende) premies aan hen vergoeden. In 2006 is deze vergoeding belast voor de loonbelasting, de premie volksverzekeringen, de zorgverzekeringswet en de premies werknemersverzekeringen. Ten opzichte van 2005 is deze regeling gewijzigd. In 2005 was de vergoeding voor ziektekostenpremies namelijk wel belast voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen, maar niet voor de premies werknemersverzekeringen.

Tip
Let op dat u vanaf 1 januari 2006 ook premies werknemers- verzekeringen berekend over de vergoeding voor ziektekostenpremies.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven