Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Sponsoring moet zakelijk blijven!

Als ondernemer kunt u uw eigen hobby sponsoren. Dit betekent dat u de kosten in aftrek kunt brengen op de winst. U moet echter wel opletten dat het niet uit de hand gaat lopen: het mag niet zo zijn dat geen enkele andere, weldenkende ondernemer, dezelfde kosten zou maken.

Voorbeeld
Een ondernemer sponsorde zijn zoon, die als enige wedstrijdrijder in een kartteam reed. Zo had de vader een busje, speciaal voor het vervoer van de kart, en een splinternieuwe kart op kosten van zijn zaak gekocht. De sponsoring bestond onder andere uit de ter beschikking stelling van het busje en de kart. De tegenprestatie was in een sponsorovereenkomst vastgelegd: reclame-uitingen voor de onderneming van de vader op de helm, kleding, de zijkant van de kart en de bestelbus.

Uitspraak
De rechter vond het aannemelijk dat de sponsering voor een deel zakelijk was. Maar de persoonlijke behoeften hadden ook zeker een rol gespeeld. De rechter vond het niet aannemelijk dat de reclame-uitingen tijdens karting wedstrijden door heel Nederland en Belgiƫ tot een enorme toename van het aantal cliƫnten van de chiropraxie-praktijk van de vader zou leiden. De uitgaven stonden in wanverhouding tot de te verwachten opbrengsten. Daarom besloot de rechter dat maximaal 25% van de kosten ten laste van de winst mochten worden gebracht.

Tip
U kunt als ondernemer ook uw hobby via sponsoring laten financieren door uw onderneming. Zorg er echter wel voor dat het zakelijke belang een rol speelt en dat de gemaakte kosten niet in wanverhouding staan tot de te verwachten opbrengsten.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven