Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Betalingen aan de Belastingdienst

Bij betalingen op postgiro 244 55 88 van de Belastingdienst bent u binnenkort verplicht het betalingskenmerk te vermelden.
Zonder betalingskenmerk worden betalingen binnenkort niet meer verwerkt. Dit heeft tot gevolg dat uw betaling uiteindelijk te laat is. Daarom is het van groot belang om het kenmerk van de betaling te vermelden.

Op www.belastingdienst.nl/reken/betalingskenmerk vindt u de omrekenmodule van de Belastingdienst. Deze link kunt u gebruiken wanneer u niet meer weet welk betalingskenmerk bij welk aangifte- of aanslagnummer hoort.

Tip
Vergeet niet bij betalingen op postgiro 244 55 88 van de Belastingdienst het betalingskenmerk te vermelden. Bent u deze kwijt, dan is deze te achterhalen via de omrekenmodule op de site van de Belastingdienst.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven