Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Coulanceregeling aangifte loonheffing

Als u de nieuwe aangifte loonheffing te laat indient, leidt dat in het eerste kwartaal van 2006 niet tot een boete.

De overgang naar de nieuwe aangifte loonheffingen loop niet overal even soepel. De Belastingdienst heeft daarom een coulanceregeling getroffen. Wanneer de maandaangiftes over de maanden januari, februari en maart uiterlijk 31 mei zijn ingediend bij de Belastingdienst, wordt er geen boete opgelegd. Doet u eens in de vier weken aangifte, dan geldt dat de aangiften over de eerste drie perioden uiterlijk 23 mei binnen moet zijn.

Let op: De coulanceregeling geldt niet voor de betaling. Deze moet wel op tijd en onder vermelding van het juiste betalingskenmerk bij de Belastingdienst binnen zijn.

Tip
Zorg ervoor dat u hoe dan ook op tijd betaalt. Het te laat indienen van de aangifte loonheffing zal niet direct tot een boete leiden, te late betaling wel. Weet u niet zeker hoeveel u moet betalen, probeer dan zo goed mogelijk te schatten hoeveel u moet betalen. Mocht dit bedrag niet kloppen, dan zal de Belastingdienst contact met u opnemen en krijgt u de mogelijkheid de onjuistheid te herstellen.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven