Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Nieuwe uitzondering bestelauto in loonbelasting

Wanneer u, als werkgever, aan uw werknemer(s) een bestelauto(1) ter beschikking stelt die voor privé-doeleinden wordt gebruikt, kan dit voordeel (ofwel de bijtelling) vanaf 2006 in de loonbelasting worden betrokken. Nieuw is dat een uitzondering is gemaakt voor de bestelauto die niet buiten werktijd wordt gebruikt.

Amendement Belastingplan 2006
De Tweede Kamer is medio november akkoord gegaan met een amendement op het Belastingplan 2006. Als de bestelauto buiten de werktijd niet kan worden gebruikt, of als u uw werknemers heeft verboden om de bestelauto voor privé-doeleinden te gebruiken, geldt de bijtelling niet. Een dergelijk verbod moet u wel schriftelijk vastleggen en bij uw loonadministratie bewaren. Bovendien moet u voldoende toezicht houden op de naleving van het verbod en passende sancties opleggen bij overtreding daarvan. Dat is bijvoorbeeld een geldboete of ontslag.

Gebruik twee of meer werknemers
Wanneer een bestelauto doorlopend afwisselend door twee of meer werknemers wordt gebruikt, is het moeilijk vast te stellen of en aan wie de bestelauto voor privé-doeleinden ter beschikking is gesteld. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, is voorgesteld het privé-gebruik door middel van een eindheffing van € 300 bij de werkgever te belasten. Dit is een vast bedrag dat geldt per bestelauto en op jaarbasis. Dit amendement is inmiddels ook aangenomen.

TIP
Mocht u aan uw werknemer(s) een bestelauto ter beschikking stellen, ga dan na welk fiscaal regime vanaf 2006 voor die bestelauto geldt en neem (tijdig) passende maatregelen.

(1) Let wel, het gaat dan niet om bestelauto's die (nagenoeg) uitsluitend bestemd zijn voor het goederenvervoer. Voor dergelijke auto's geldt de autokostenfictie immers niet. Voor deze bestelauto's geldt dat het werkelijke voordeel (aantal werkelijke privé-kilometers vermenigvuldigd met werkelijke kilometerprijs) wordt belast.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven