Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Vrijgegeven notaristarieven

Zowel zakelijk als privé zult u af en toe een notaris nodig hebben. U heeft bijvoorbeeld een notaris nodig voor de oprichting van een BV of een statutenwijziging of voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden en de hypotheek- en leveringsakte. Door de invoering van de marktwerking in het Notariaat is er een forse concurrentieslag ontstaan.

Een onafhankelijke site laat u de tarieven van diverse notarissen bij u in de buurt zien. Mede door deze site zijn de notaristarieven aantoonbaar gedaald. In de praktijk zijn door het hele land grote verschillen zichtbaar voor vergelijkbare diensten. De concurrentie van notariskantoren onderling verschilt echter sterk per regio. Wilt u de prijzen van diverse notarissen vergelijken, ga dan naar http://www.degoedkoopstenotaris.nl.

Tip
Als u een notaris nodig heeft, loont het zich om via www.degoedkoopstenotaris.nl inzicht te krijgen in de door de notarissen gehanteerde tarieven.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven