Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Contante betalingen moeten eerder

Bent u gewend om uw belastingen contant te betalen? Let op: uw betalingen moeten een dag eerder bij het postkantoor gedaan worden.

De belastingdienst is overgestapt naar de ING. Deze bank heeft er een dag voor nodig om contante betalingen op het postkantoor bij te schrijven op de rekening van de Belastingdienst.

Wanneer u met pin of creditcard betaalt bij de Belastingdienst of douane, dan wordt het geld wel meteen bijgeschreven. Wanneer u werkt met overschrijvingen, dan geldt de dag dat het geld is bijgeschreven op de rekening van de Belastingdienst als dag van betaling.

Let op: dit is vaak een andere dag dan de dag dat het van uw rekening wordt afgeschreven.

Tip
Neem een dag extra voor contante betalingen bij het Postkantoor aan de Belastingdienst.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven