Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

WAO-gatverzekering

Heeft u premies betaald voor de WAO-gatverzekering van uw personeel? Dan heeft u recht op restitutie.
Met ingang van 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de WIA. De WIA geldt voor werknemers die op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden en dat na 104 weken nog zijn. Over 2004 en 2005 is er dus premie betaald voor de WAO-gatverzekering waar u, of uw personeel, geen aanspraak op heeft kunnen maken. Dit was dus voor niets, omdat 2004 en 2005 onder de WIA vallen. Daarom heeft u recht op teruggave van (een deel van) deze premie. Het is verstandig om uw verzekeraar hiernaar te vragen.

Als u de premie voor de WAO-gatverzekering (gedeeltelijk) heeft ingehouden op het salaris van uw werknemer, dan moet u uiteraard de premie die retour komt aan uw werknemer uitbetalen. U kunt echter er ook gezamenlijk voor kiezen om met deze premie de jaren 2004 en 2005 te dekken voor het WIA-gatrisico.

Tip
Heeft u een WAO-gatverzekering afgesloten, dan heeft u recht op teruggave van (een deel van) de premie. In de gevallen dat u de premie (gedeeltelijk) heeft ingehouden op het salaris van uw werknemer, dan heeft deze recht op (een gedeelte van) de terug te ontvangen premie.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven