Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

DigiD: altijd handig

Steeds meer gemeenten en andere overheidsinstellingen bieden burgers en bedrijven de mogelijkheid van digitaal communiceren. Veel gemeenten bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om digitaal vergunningen aan te vragen. Bij de Belastingdienst is het zelfs verplicht om bepaalde aangiften elektronisch te doen. Met name voor burgers en bedrijven die hun overheidsdiensten via internet afnemen, is DigiD een handig hulpmiddel: met één inlogcode krijgt u toegang tot elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

Voor elke elektronische dienst van de overheid heeft u een ander wachtwoord en inlogcode nodig. Deze zijn nodig om de overheidsinstelling voldoende zekerheid te bieden over de identiteit van het bedrijf waarmee zij zaken doen. Door gebruik te maken van DigiD hoeft u straks nog maar één inlogcode te onthouden voor al uw overheidsdiensten per internet.

DigiD voor bedrijven
DigiD voor bedrijven maakt gebruik van bestaande verificatiemiddelen om de identiteit van een bedrijf te verifiëren. Op dit moment kunnen bedrijven bij DigiD terecht met de toegangscode van de Kamer van Koophandel (KvK). Voor het verkrijgen van deze toegangscode, hoeft u zich maar één keer aan te melden, via www.kvk.nl.

DigiD voor burgers
Ook voor burgers is DigiD een handig hulpmiddel. Als uw gemeente is aangesloten hoeft u bijvoorbeeld nooit meer in de rij te staan bij het gemeentehuis voor een uittreksel uit het bevolkingsregister! Burgers kunnen zich aanmelden via www.digid.nl.

Tip
Maakt u vaak (zakelijk en of privé) gebruik van overheidsdiensten via het internet? Wellicht handig om een DigiD aan te vragen, zodat u nog maar één inlogcode hoeft te onthouden!

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven