Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Discriminatie gehandicapten strafbaar, wat betekent dit voor u?

Met ingang van 1 januari 2006 is de discriminatie van gehandicapten strafbaar. Dit heeft tot gevolg dat bedrijven of diensten strafrechtelijk vervolgd kunnen worden als zij, zonder goede reden, niet toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Gehandicapten kunnen daarvoor aangifte doen.

Voor sommige ondernemers kan dit discriminatieverbod betekenen dat zij voorzieningen moeten treffen. Een voorbeeld hiervan is een extra brede toegangsdeur voor rolstoelen, of een toilet, aangepast voor invaliden. Deze voorzieningen moeten wel "in redelijkheid" verwacht kunnen worden en mogen niet "onevenredig belastend" zijn voor ondernemers. Het doel van het discriminatieverbod is dat gehandicapten mee kunnen in het sociaal economische verkeer.

In redelijkheid
De rechter zal moeten beoordelen of de ondernemer de voorziening moet uitvoeren.. Hier zullen meerdere factoren een rol spelen. Factoren die van belang kunnen zijn, zijn onder andere:

  • Is de voorziening eenvoudig aan te brengen?
  • Over welke middelen beschikt de ondernemer?

"In redelijkheid" is een open norm, die in de praktijk door de rechter nader ingevuld moet worden. De overheid moet bewijzen dat de ondernemer zonder redelijke grond de voorziening niet heeft aangebracht.

Onevenredig belastend
De vraag of het treffen van een voorziening voor een ondernemer "onevenredig belastend" is, is ook een open norm. Ook hier zal de rechter moeten beoordelen of bijvoorbeeld het verbreden van de toegangsdeur onevenredig belastend is voor de ondernemer. Hier is het echter de ondernemer die zal moeten stellen dat de te treffen voorziening voor hem onevenredig belastend is.

Tip
Ga na of u voorzieningen zou moeten treffen om uw bedrijf of dienst toegankelijk te maken voor gehandicapten.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven