Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Deponeren jaarrekening 2004 voor 1 februari 2006

De Nederlandse wet verplicht onder andere alle besloten vennootschappen en naamlozen vennootschappen ieder boekjaar een financieel verslag te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Jaarrekeningen moeten binnen zeven maanden na het einde van het boekjaar worden vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Op grond van bijzondere omstandigheden kan de algemene vergadering van aandeelhouders hiervoor echter uitstel verlenen. De duur van dit uitstel is maximaal zes maanden.

De uiterlijke termijn voor het deponeren van de jaarrekening komt daarmee op dertien maanden na het einde van het boekjaar. Voor het boekjaar 2004 is dat dus uiterlijk 31 januari 2006. In alle gevallen geldt dat een jaarrekening acht dagen na vaststelling door de algemene vergadering van aandeelhouders moet worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Tip
Vergeet niet de jaarrekening 2004 tijdig te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven