Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Nieuwe extra aftrekpost voor de eigen woning

Het is mogelijk om in de aangifte inkomstenbelasting 2005 een extra aftrekpost eigen woning op te voeren voor mensen zonder of met een lage eigenwoningschuld.

Met ingang van 1 januari 2005 kunnen mensen zonder of met een lage eigenwoningschuld een extra aftrekpost voor de eigen woning in hun aangifte inkomstenbelasting 2005 opvoeren. Dit betekent dat u per saldo geen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen betaalt over uw belastbaar inkomen uit eigen woning. Deze nieuwe regeling werkt als volgt; zonder eigenwoningschuld betaalt u geen aftrekbare (rente)kosten eigen woning en is de extra aftrekpost even groot als het eigenwoningforfait. Maar bij een lage eigenwoningschuld zijn uw aftrekbare (rente)kosten veelal lager dan het eigenwoningforfait. De extra aftrekpost is dan gelijk aan het verschil tussen het eigenwoningforfait en de betaalde (rente)kosten, maar deze aftrek is nooit lager dan € 0,00.

Tip
Heeft u geen of een lage eigenwoningschuld dan kunt u vanaf 2005 toch een (extra) aftrekpost eigen woning hebben.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven