Edwin Kroon AA/RB

  • Accountant en Register Belastingadviseur
SRA gecertificeerd

"Voor zeer persoonlijke dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, verenigingen, stichtingen en particulieren."

Tips en Adviezen in 2003 t/m 2006

Verklaring pensioenregeling

Het formulier verklaring pensioenregeling moet u vóór 1 februari 2006 retourneren aan de belastingdienst, mits aan de voorwaarden is voldaan.

In het kader van de invoering van de Wet VPL per 1 januari 2006 heeft de belastingdienst aan alle werkgevers en andere inhoudingsplichtigen een formulier verklaring pensioenregeling toegezonden. Door middel van dit formulier verklaart u - als werkgever of inhoudingsplichtige - dat u in 2006 geen eindheffing voor de pensioenregeling hoeft af te dragen. Deze verklaring moet u vóór 1 februari 2006 aan de belastingdienst retourneren, indien de pensioenregeling op 1 januari 2006 is aangepast aan de Wet VPL of indien de pensioenregeling nog niet is aangepast, maar u geen eindheffing hoeft te betalen.
U stuurt het formulier dus niet terug als de pensioenregeling nog niet is aangepast, maar u wel eindheffing moet betalen. De verschuldigde eindheffing vermeldt u in de aangifte loonheffing in de rubriek "eindheffing VUT- en pensioenregelingen".

TIP
Het formulier verklaring pensioenregeling moet u vóór 1 februari 2006 aan de belastingdienst retourneren, mits aan de voorwaarden is voldaan.

Terug

Nieuwsbrieven | Tips & Adviezen

Nieuwsbrieven van uw SRA - Kantoor

Archief

Krijg het laatste nieuws direct in uw inbox!

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site (links) beschikbaar is.

Although at composing the contents of this site the extreme care has been pursued, every liability is excluded for inadequacies, incompletions and possible impact of acting on the basis of information which is on or by means of this site (links) available.

Terug naar boven